registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Aktéři domácího násilí a práce s nimi

Havlíčkův Brod

Variabilní symbol: 4124043
Datum konání: 9.5.2024
Čas: 08:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Veronika Sedláčková
 • Od roku 2001 vykonává činnost  probačního úředníka v Probační a mediační službě ČR.
 • Působí jako externí učitelka na ZČU, Pedagogické fakulty, katedry pedagogiky.
 • Má zkušenosti s problematikou sociální práce, probace a mediace, zkušenosti s pachateli, poškozenými a oběťmi TČ. Působí jako poradce pro oběti v rámci projektu PMS - Proč právě já?, psychologický poradce a vedoucí pobočky BKB Plzeň.
Akreditace u MPSV ČR: A2020/1217-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
 • Účastníci získají úvodní informace k danému tématu domácí násilí.
 • Úvod k danému tématu - uvědomění si role obou aktérů v rámci domácího násilí, získání informací o druzích a způsobech domácího násilí, prevenci práce s aktéry domácího násilí, dozví se základní informace o výzkumech v této oblasti, předsudky, mýty a seznámení se s možnostmi práce s aktéry domácího násilí.

Obsah programu na osvědčení: úvod, uvědomění si role obou aktérů, druhy a způsoby domácího násilí, prevence, mýty, předsudky a seznámení s možností práce

 

Druh: základní

 

 

Cíle kurzu:

Cílové kompetence
- úvod k danému tématu
- uvědomění si role obou aktérů v rámci DN, získá informace o druzích a způsobů DN, prevenci práce s aktéry DN, dozví základní informace o výzkumech v této oblasti.

 

Program:

Úvod

 • Seznámení s účastníky, představení lektora a účastníků, očekávání a cíle kurzu.

2. Domácí násilí

 • definice
 • znaky
 • příčiny
 • aktéři
 • druhy
 • výzkumy
 • oběť a pachatelé
 • viktimologie
 • předsudky a mýty

3. Prevence domácího násilí

 • prevence
 • sociální prevence
 • viktimologická prevencer
 • multidisciplinární projekt
 • intervence
 • terapie pachatele
 • diskuse nad praxí

4. Závěr

 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).