registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou

Havlíčkův Brod

Variabilní symbol: 4124042
Datum konání: 25.4.2024
Čas: 08:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0434-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář je zaměřen na kontakt s lidmi s duševním onemocněním. Postupně budou popsány jednotlivé kategorie duševních poruch, jejich projevy a rozlišení jejich závažnosti. U každé kategorie onemocnění bude věnována pozornost dovednostem v komunikaci a zacházení s lidmi takto nemocnými, jejich motivaci ke spolupráci a možnostem podpory těchto klientů ze strany sociálního pracovníka.

Obsah programu na osvědčení: kategorie a projevy duševních poruch, komunikace, rozlišení závažnosti, motivace ke spolupráci, podpora těchto klientů

Druh: základní

Cíle kurzu:
Účastníci se seznámí se základními kategoriemi duševních poruch, naučí se rozlišovat v jejich projevech a závažnosti. Seznámí se s vhodným přístupem v komunikaci, motivaci a podpoře klientů s různými druhy duševních onemocnění. Budou poučeni v oblasti zacházení s klientem v akutním stavu, kompenzovaném stavu, s jednání s agresivním klientem. Celkově se zvýší jejich kompetence v jednání s lidmi s duševními potížemi.
Program:

1. Úvod, zahájení semináře

  • Představení lektora a účastníků, vyjasnění cílů kurzu a očekávání účastníků od kurzu.

2. Úvod do pravidel komunikace, práce s agresí

  • Obecný úvod do problematiky komunikace s duševně nemocným člověkem, edukace o vhodném přístupu k agresivnímu klientovi.

3. Rozdělení duševních poruch

  • Poučení o základním rozdělení duševních poruch dle mezinárodní klasifikace nemocí, vysvětlení základní symptomatologie.

4. Demence, organické poruchy

  • Seznámení s problematikou organických poruch (druhy demencí, organický psychosyndrom), komunikace s klienty s demencí, také edukace o projevech, léčbě.

5. Poruchy způsobené návykovými látkami

  • Přiblížení problematiky závislostí (alkoholové a drogové závislosti), možnosti komunikace a podpory závislých a problematických užívajících.

6. Schizofrenie a další psychózy

  • Seznámení s problematikou schizofrenie a psychóz, příčiny, projevy, vývoj, případné ohrožení, léčba, komunikace s klienty s psychózou.

7. Deprese, mánie (poruchy nálady)

  • Poučení o jednotce poruch nálad, edukace o projevech, léčbě, zacházení a komunikaci s takovým klientem.

8. Neurózy a další úzkostné poruchy

  • Seznámení s fobiemi, panickými atakami, obsedantně-kompulzivní poruchou, stresovými poruchami, komunikace s těmito klienty, s projevy, léčbou těchto potíží.

9. Poruchy osobnosti (dříve psychopatie)

  • Rozdělení poruch osobnosti a komunikace s klienty jednotlivých typů těchto poruch.

10. Kazuistiky, uzavření kurzu

  • Kazuistiky, diskuse, závěrečné dotazy účastníků kurzu ze své praxe.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).