registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Case management - Jak efektivně koordinovat spolupráci klienta, jeho rodiny a odborníků?

Krajský úřad Pardubického kraje

Variabilní symbol: 4124041
Datum konání: 23.5.2024 - 24.5.2024
Čas: 08:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Krajský úřad Pardubického kraje
, Pardubice - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Markéta Klečková
 • lektorka, sociální pracovnice, psychoterapeutka, psycholožka, mediátorka
 • více než 15letá praxe v sociálních službách (sociálně vyloučené lokality, rodiny s dětmi, lidé s duševním onemocněním apod.), metodické vedení týmů -  zavádění standardů kvality sociálních služeb, pracovala též v manželské a rodinné poradně
 • zaměřuje se též na koordinovanou spolupráci s jednotlivci, rodinami a odborníky – organizuje a facilituje případové, interaktivní a rodinné konference
 • ve své praxi vychází především ze systemického přístupu, přístupu zaměřeného na řešení
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1305-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz „Case management – Jak efektivně koordinovat spolupráci klienta, jeho rodiny a odborníků?“ se zabývá metodami koordinované spolupráce mezi klientem, jeho rodinou a odborníky. Účastníci se seznámí s teoretickým vymezením pojmu case management, jeho specifiky a principy, modely i dílčími fázemi koordinované spolupráce. Prakticky si vyzkoušejí potřebné dovednosti pro nastavování koordinované spolupráce, společné plánování i vyhodnocování spolupráce. To vše s důrazem na participaci klienta a zapojení jeho přirozených zdrojů, efektivní spolupráci mezi odborníky. Seznámí se se specifiky spolupráce s „nespolupracujícím“ klientem (odborníky) a možnostmi jejich zapojení do spolupráce. Rovněž se seznámí s některými metodami koordinované spolupráce (např. kulaté stoly, případové či rodinné konference).

Obsah programu na osvědčení: definice, fáze case managementu, práce se zdroji klienta, vlastní předpoklady, specifika spolupráce, metody, praktický nácvik

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolvent porozumí specifikům koordinované spolupráce (case managementu), základním principům, modelům i možnostem využití v praxi. Získá základní teoretické i praktické dovednosti potřebné pro nastavování, realizaci a vyhodnocování koordinované spolupráce mezi klientem, jeho rodinou a odborníky. Uvědomí si specifika spolupráce s „nespolupracujícím“ klientem či odborníkem a seznámí se s možnostmi jejich zapojení do spolupráce. Získá základní informace o metodách koordinované spolupráce (kulaté stoly, případové, interaktivní, rodinné konference apod.). V průběhu kurzu si účastník posílí své dovednosti potřebné pro koordinovanou spolupráci, získá zpětnou vazbu od lektorů i účastníků, seznámí se s možnostmi dalšího rozvoje dle svých potřeb.

Program:

1. den 1. Úvod

 • Úvodní seznámení, představení cílů a obsahu programu, sdílení očekávání účastníků, organizační informace.

2. Case management (definice, historie, modely, využití v praxi)

 • Definice a specifika koordinované spolupráce, historie, modely, cílová skupina, využití v praxi.

3. Zhodnocení case managementu

 • Kritické zhodnocení výhod i nevýhod koordinovaný spolupráce, opatření pro zmírnění rizik, využití potenciálu v praxi.

4. Fáze case managementu

 • Dílčí fáze koordinované spolupráce a její specifika.

5. Práce se zdroji klienta

 • Participace klienta, zapojení přirozené sítě klienta do koordinované spolupráce, komunitní péče.

6. Dílčí fáze spolupráce v praxi

 • Praktický nácvik dílčích fází a rolí v koordinované spolupráci dle potřeb účastníků.

2. den 7. Spolupráce s nespolupracujícím

 • Specifika spolupráce s "nespolupracujícím" klientem i odborníkem a možnosti jeho zapojení do koordinované spolupráce.
 • Praktický nácvik dojednávání spolupráce s "nespolupracujím" klientem, odborníkem dle potřeb účastníků.

8. Předpoklady a jejich role ve spolupráci

 • Vlastní předpoklady a jejich role při spolupráci s druhým (klientem, odborníkem).

9. Metody case managementu

 • Dílčí metody koordinované spolupráce, jejich specifika a využití (kulaté stoly, případové, interaktivní, rodinné konference apod.). 

10. Praktický nácvik metod case managementu

 • Praktický nácvik metod koordinované spolupráce dle potřeb účastníků.

11. Závěr

 • Ověření znalostí účastníků (ústní zkouška). 
 • Závěrečné zhodnocení kurzu a doporučení dalších zdrojů pro rozvíjení koordinované spolupráce.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).