registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Jak čelit syndromu vyhoření

ÚPČR

Variabilní symbol: 4123526
Datum konání: 30.5.2024 - 31.5.2024
Čas: 09:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Praha
, Praha - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Je autorkou dvou odborných knih a řady vědeckých článků a výukových materiálů.
Monografie: Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny, Souvislosti neuroticismu.
On-line kurzy: Sociální psychologie (kurz získal Národní cenu distančního vzdělávání), Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele, Antistresový program pro řídící pracovníky škol, Hodnocení pracovníků na pozadí týmové spolupráce, Komunikace s podřízenými, Osobnostní profil – jak využít svých silných a slabých stránek při vedení týmu, Pracovní motivace, Umění komunikace v obecně krizových situacích.

Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1008-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a pracovnici v manažerské pozici se řadí mezi profese, které se řadí na první místa, pokud jde o výskyt syndromu vyhoření. Práce v těchto profesích je náročná jak po psychické, emocionální, tak i tělesné a morální stránce. Pro pracovníky je užitečné znát příznaky stresu, symptomy syndromu vyhoření, uvědomovat si sám sebe, svoje city, potřeby. Účastníci tohoto vzdělávacího programu získají informace a dovednosti, které jim umožní včas rozeznat příznaky syndromu vyhoření a tím předejít rozvinutí syndromu. Získají také vědomosti, co dělat, když se objeví první příznaky a jak syndrom vyhoření řešit, pokud již naplno propuknul. Důležitým cílem je také předání informací, jak si nastavit svůj pracovní a životní styl, aby byl člověk co nejlépe a nejdéle ochráněn před negativními důsledky stresu.
 
 
Obsah programu na osvědčení: problematika stresu a syndromu vyhoření, diagnostika fáze syndromu vyhoření, projevy, techniky prevence, řešení jednotlivých fází
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Účastníci se seznámí s problematikou stresu a syndromu vyhoření. Naučí se, jak diagnostikovat fáze syndromu vyhoření. Získají informace, jak se právě
v jejich individuálním případě může syndrom vyhoření projevovat. Osvojí si vybrané techniky prevence syndromu vyhoření. Účastníci budou vědět, jak postupovat při řešení jednotlivých fází syndromu vyhoření.
Program:

1. den 1. Úvod - seznámení, vyjasnění očekávání a výukových cílů

 • Představení lektora, představení kurzu - jeho harmonogramu, metod, cílů, pravidel spolupráce.
 • Představení účastníků. Zjištění motivace a očekávání účastníků od kurzu.

2. Co je to syndrom vyhoření a podmínky jeho vzniku

 • Stres, stres management vs. syndrom vyhoření, prevence syndromu vyhoření.
 • Fáze syndromu vyhoření: nadšení, stagnace, frustrace, apatie, vyhoření.
 • Co napomáhá vzniku syndromu vyhoření: osobní zklamání, nepozornost k potřebám pracovníků, neexistující plány osobního rozvoje, chybí supervize, nemožnost poradit se s někým o možnostech při řešení problémů aj.

3. Inventář syndromu vyhoření - fáze a různé podoby tohoto fenoménu

 • Zjištění, jak dalece na mě fenomén působí a jak se u mě nejpravděpodobněji v jednotlivých fázích projevuje.
 • Čtyři komponenty vyčerpání: - tělesné - emocionální - rozumové - sociální Test čtyř temperamentů – upřesnění emočního prožívání syndromu vyhoření.

4. Řešení pokročilejších fází syndromu vyhoření - strategie

 • Změna zaměstnání či změna náplně práce.
 • Dovolená, lázně, odborný/lékařský dohled, krizová intervence, psychoterapie, koučování.
 • Restart – tvrdý, měkký. Změna životního stylu. Budování si nových návyků a nového žebříčku hodnot.

5. Úvod do relaxačních a dechových technik, vizualizace

 • Seznámení s principem relaxačních technik a s druhy relaxačních technik.
 • Autogenní trénink.
 • Progresivní relaxace.
 • Příprava na mininácvik relaxačních technik.
 • Mininácvik relaxačních technik a zpětná vazba.
 • Další dechové techniky či techniky vizualizace snění.
 • Odlišení meditace a relaxace.
 
 

2. Den 6. Radosti a strasti mé profese

 • Uvítání, rychlá zpětná vazba ohledně motivace ke školení.
 • Mapování zátěžových a motivačních situací ve vlastní práci.

7. Techniky zaměřené na emoce - vybití, odpuštění

 • Techniky zvládání zátěže: akutní, následné a preventivní.
 • Expresivní techniky vybití negativních emocí.
 • Jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny - odpuštění aj.

8. Techniky zaměřené na myšlení - pozitivní myšlení, time management

 • Seznámení s pozitivním myšlením a time managementem.
 • Pozitivní myšlení: přerámování, afirmace, volba slov aj.
 • Sebemotivace.
 • Zdravé sebevědomí.
 • Time management – jak efektivně naplánovat pracovní den.
 • Dopad negativního myšlení na zdravotní stav – úvod do psychosomatiky, hardiness.

9. Techniky zaměřené na vztahy - asertivita, kontramanipulace, sdílení problémů

 • Asertivita a kontramanipulace - vybrané techniky.
 • Supervize.

10. Řešení problémů z praxe

 • Řešení vybrané zátěžové situace z praxe účastníků.

11. Techniky zaměřené na tělo - bioenergetické cviky, zdravý životní styl

 • Bioenergetické cviky – ukázka, minicvičení.
 • Zdravá životospráva – spánek, pitný režim, pohyb, strava.
 • Hořčík a další vitamíny a minerály pro zdraví a pohodu.
 • Úvod do ergonomie pracovního místa.

12. Dotazy, dokončení diskuse, závěr

 • Inspirace a osobní závazek, závěrečné sdílení.
 • Závěr

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).