registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Podpora efektivního rodičovství

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124057
Datum konání: 7.6.2024
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0231-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Kurz se věnuje tématu podpory efektivního rodičovství. Skládá se ze třech částí. První část se zaměřuje na různé podoby rodičovství a výchovy dětí např. co považujeme za běžné, normální, méně běžné či patologické; jak naše vlastní výchova a zkušenosti s výchovou našich dětí ovlivňuje naši práci s klienty či co lze ještě považovat za rozšířenou normu a co již nelze tolerovat. Druhá část se věnuje možnostem podpory efektivního rodičovství. Jaké máme nástroje ovlivnění klientů a jejich vztahu k dětem či způsobu výchovy. Např. podpora komunikace mezi rodiči a dětmi, řešení konfliktních situací či motivování "nemotivovaných" rodičů něco se sitací dělat, možnosti přesvědčování a manipulace. Ve třetí části se kurz zaměřuje na práci s kazuistikami a otázky účastníků.
 
Druh: základní
 
Obsah na osvědčení: formy rodičovství, možnost podpory efektivního rodičovství u klientů, kazuistiky
Cíle kurzu:
Absolvent tohoto vzdělávacího programu: Orientuje se, jaké podoby rodičovství je možné považovat za efektivní. Zná různé metody, jak podpořit rodiče v efektivním rodičovství. Uvědomuje si vliv vlastní zkušenosti s výchovou na svou práci. Má nadhled, že není jediná správná výchova, a že dostatečně dobrých způsobů výchovy je mnoho. Zná různé strategie vedoucí ke kýžené změně.
Program:

1.Úvod. (Ne)efektivní formy rodičovství

  • Poznání pestrosti toho, co je a není efektivní rodičovství, vlivu naší vlastní zkušenosti na naší práci s klienty.

2. Možnosti podpory efektivního rodičovství u klientů

  • Podpora procesu změny, podpora komunikace mezi rodiči a dětmi, řešení konfliktních situací či motivování "nemotivování" rodičů něco se situací dělat.

3. Možnosti podpory efektivního rodičovství u klientů

  • Vedení motivačního pohovoru, fáze změny, možnosti manipulace a přesvědčování.

4. Diskuse nad otázkami a kazuistikami účastníků

  • Skupinová diskuse nad případy z praxe - co se dařilo, co se nedařilo, co by se dalo udělat jinak, hraní rolí.
  • Závěr

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).