registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Podvody s podpisy, padělané listiny a jiná rizika očima soudního znalce

Variabilní symbol: 5224006
Datum konání: 21.6.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Central
nám. Republiky 358/33, 301 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Ing. Vladimír Sitta, MBA

 
Ing. Vladimír Sitta, MBA
soudní znalec v oborech Kriminalistika (padělky), Polygrafie a Papír

• Je zapsán v evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti České republiky pro obory 1) kriminalistika – padělky; 2) tiskařství; 3) výroba papíru a 4) zpracování papíru.

• Je pověřenou osobou České národní banky oprávněnou k vedení odborných kurzů podle  § 33 odst. 4 zákona č. 136/2011 Sb. o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování
• Působí jako konzultant státních institucí, soudů, policie i jejich specializovaných útvarů (padělaní, penězokazectví či identifikace stop násilné trestné činnosti).

• Je autorem řady tuzemských i zahraničních návrhů zabezpečení státních dokladů a cenin proti padělání (státní a cestovní doklady, alkoholové a tabákové kolky, kolkové známky, poštovní známky, losy, jízdenky a další).

• Je zakládajícím partnerem nezávislého Znaleckého ústavu forenzní polygrafie a papíru.
• Získal ocenění veřejnosti v anketě Osobnost roku 2013 Mladé fronty Dnes. Oceněn za etické jednání.

• Získal Cenu za odvahu Nadačního fondu proti korupci Karla Janečka. Oceněn za etické jednání.

• Praxe od roku 2003

Odbornou znalost začal uplatňovat na mezinárodním trhu papírenské a polygrafické výroby se specializací na výrobu bankovek, dokladů, dokumentů a cenin a následně při implementaci projektů např. v oblasti biometrických řešení pro Ministerstvo vnitra ČR, elektronického monitoringu osob pro Ministerstvo spravedlnosti ČR, ochrany registrace motorových vozidel pro Ministerstvo dopravy ČR, ochrany sázkových her a loterií pro Ministerstvo financí ČR, zabezpečení osobních a cestovních dokladů pro Cizineckou policii ČR nebo zabezpečení distribuce zvláštního zboží pro Celní správu ČR.

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je populárně-naučnou formou seznámit posluchače s neveřejnou a stále aktuálnější problematikou přibývajících podvodů s padělanými či pozměněnými listinami v profesním i běžném životě, typicky za účelem podvodného obohacení. Program se věnuje rovněž mimořádně nebezpečným podvodům zneužití pravých podpisů na již vyhotovených listinách. Na základě reálných případů z civilních i trestních soudních řízení z každodenní praxe soudního znalce z oboru Kriminalistika (padělky listin) a lektora ČNB (padělky platidel), nahlédnou posluchači do světa padělků, podvodů a triků s listinami a seznámí se s doporučeními, jak nejlépe postupovat v případě podezření výskytu padělku, jaká jsou klíčová pravidla bezpečného vytváření a/nebo podepisování dokumentů, jak si ověřit pravost osobních dokladů (tuzemských i zahraničních) cizích osob a řadou dalších souvisejících témat. Poznatky jsou ihned využitelné v pracovním i osobním životě každého posluchače.

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora
 • Seznámení s účastníky a jejich očekáváním od programu
 • Nejčastější dotazy

2. Související legislativa (vybraná ustanovení)

 • Správní řád č. 500/2004 Sb.
 • Zákon č. 251/2016 Sb., zákon o přestupcích
 • Zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Trestný čin §347a maření spravedlnosti (předkládání nepravdivých listin)
 • Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č. 254/2019 Sb.


 

3. Způsoby a typy padělání / manipulace listin

 •  Nejčastěji padělané listiny (ze znalecké praxe)
 •  Následky manipulací s listinami ve správním řízení
 •  Listiny z technického pohledu (co vše lze koumat)
 •  Postupy v případě podezření na padělek
 •  Význam razítka nebo pečetě
 •  Pravost vs Pravdivost
   

4. Podpisy a signatury - padělání a zneužití

 • Rizika a druhy padělání a napodobení podpisů (textů)
 • Zneužití a podvody s pravými podpisy bez vědomí autorů
 • Zvýšení rezistence vlastního podpisu vůči padělání
 • Význam umístění podpisu, volba vhodné psací potřeby a barvy
   

5. Bezpečné dokumenty a podpisy

 • Základní pravidla bezpečného vyhotovení vlastních dokumentů
 • Základní pravidla bezpečného podpisu
 • Zvýšení rezistence vlastního podpisu vůči padělání
   

6. Praktická část

 • Osvojení si základních pravidel bezpečného vyhotovování dokumentů a smluv
 • Odpovědi na předem připravené otázky posluchačů
 • Osvojení si základních pravidel bezpečného signování dokumentů a formulářů
 • Ukázka reálných zadržených padělků a metody jejich rychlého odhalení

7. Závěr

 • Odpovědi na dotazy, diskuze

  
 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).