registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Právní miminum pro úředníky - webinář

Variabilní symbol: 5223082
Datum konání: 7.9.2023 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.

Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha - ředitelka odboru práva na informace

Akreditační komise MV ČR 2002 - 2011, posuzování a schvalování vzdělávacích programů, členka

Institut pro místní správu,

Benešov - lektorka obecné části ZOZ od 2011

Dozorčí rada Diakonie ČCE - členka, od roku 2005, předsedkyně od roku 2011

Portimo, o.p.s. - předsedkyně sdružení a následně správní rady od roku 1995

Nadace Roberta Bosche - členka hodnotící komise programu Partnerství měst Polska, Německa a ČR (2001-2005)

Kandidátka Senátu Parlamentu ČR na veřejného ochránce práv 1999,

Kandidátka prezidenta V. Havla na zástupkyni veřejného ochránce práv 2000

Kandidátka nejužšího výběru náměstka ministra vnitra pro státní službu 2015

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-882/2021 AK/VE-515/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům územních samospráv průřezové informace zahrnující aktuální legislativní stav dprávních norem, jimiž se úředníci nejčastěji řídí v rámci samostatné a přenesené působnosti obce, včetně přehledu právních norem upravujících postavení úředníků.

Program:

1. Kompetence územního samosprávného celku v oblasti samostatné působnosti

  • Vymezení a význam samostatné působnosti s uvedením konkrétních příkladů agend, vymezení orgánů obce, důsledky chybných krozhodnutí při výkonu samostatné působnosti.

2. Výkon přenesené působnosti a vymezení orgánů obce, které jej zabezpečují

  • Zdůraznění rozdílů mezi samostatnou a přenesenou působností, výkon přenesené působnosti v různých typech obcí, příklady obvyklých agend výkonu přenesené působnosti.

3. Vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení územním samosprávným celkem

  • Ústavení rámec, kompetence obce, nařízení obce, platnost a účinnost předpisů, jejich publikace, jejich závaznost a náprava dprávních a formálních vad a novelizace těchto předpisů.

4. Význam vnitřní předpisů obce a jejich právní síla, právní postavení úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, subsidiarita k Zákoníku práce, Organizační řád, Pracovní řád, Etický kodex. (předávací protoko, pracovní smlouva, pla
5. Stížnosti dle správního řízení, postup při vyřizování, lhůty, náležitosti
6. Povinnosti správního orgánu při vyřizování podání, povinnost řádného poučování účastníků řízení po celou dobu řízení, posuzování žádostí v již zahájeném řízení, např. žádost o přerušení řízení, doplnění řízení apod.
7. Vvyřizování žádostí o poskytování informací ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
8. Vyřizování petic a stížností, základní rozdíly mezi peticí a stížností, lhůty k vyřízení, postup při vyřizování petic a stížností
9. Závěr, odpovědi na dotazy


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).