registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast

ON LINE SEMINÁŘ. NOVINKA

Variabilní symbol: 6123169
Datum konání: 8.9.2023
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimír Vácha
 • Vystudoval sociální pedagogiku na FF UK.
 • Od roku 1995 se věnuje přednáškové činnosti v oblasti primární prevence patologických jevů a to pod několika organizacemi.
 • Spolupracoval s organizací ACET, ABATOP, KAM, Národním centrem bezpečnějšího internetu, ale přednášel i pro organizaci Člověk v tísni nebo Národní institu dalšího vzdělávání (nyní NPI).
 • Přednáší pro studenty, pedagogy, rodiče, pěstouny a sociální pracovníky.
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Zná základní rizika v kyberprostoru, umí je pojmenovat a popsat. Základem pro dobré zacílení preventivního působení je dostatek aktuálních informací, vědomostí a znalostí, které budou přeneseny cílové skupině. Pochopení podstaty rizikových jevů a (ne) vhodného chování celkově. Umí rozeznat signály, že dítě nebo mladistvý je obětí kyberagrese nebo kyberšikany. Zná právní rámec nevhodného chování v kyberprostoru. Dokáže poskytnout pomoc obětem kyberagrese. Sociální pracovníci by měli mít všeobecné znalosti o rizikové komunikaci, o její prevenci, terapii i řešení jejich následků, neboť rizikové komunikace se promítají i do sociální oblasti a jsou předmětem opatření, na jejichž realizaci se sociální pracovníci podílejí.
 
Program:

1. Úvod

 • Představení, sdílení očekávání účastníků kurzu, seznámení s obsahem kurzu.

2. Kybergrooming

 • Principy kybergroomingu, kazuistika, pomoc obětem kybergroomingu, prevence.

3. Sexting

 • Principy sextingu, kazuistika, právní rámec rizikového chování v kyberprostoru se sexuální tématikou prevence.

4. Kyberšikana

 • Znaky šikany, specifické znaky kyberšikany, zbraně kyberšikany, kazuistika, pomoc obětem kyberšikany, práce s pachatelem kyberšikany, právní rámec, prevence.

5. Sociální sítě

 • Přehled sociálních sítí a jejich specifik, rizikové chování dětí a mládeže na sociálních sítích, kazuistika, pravidla bezpečného užívání sociálních sítí, práce s klienty využívajícími sociální sítě nevhodným způsobem, prevence.

6. Problémové používání mobilních telefonů

 • Rizika při používání mobilních telefonů, problematika netolismu, kazuistika, prevence.

7. Práce s klienty

 • Práce s klienty ohroženými rizikovým chováním v kyberprostoru, práce s rodinou, prevence.

8. Závěr.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).