registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Řešení konfliktních situací

ZRUŠENO

Variabilní symbol: 5123082
Datum konání: 29.8.2023 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1304-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Účastníci - sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se budou hlouběji snažit pochopit, pojmenovat, rozpoznat a reflektovat svoji komunikaci s klientem v konfliktních situacích, čímž se připraví na efektivnější zvládání konfliktních situací odpovídající profesní roli. Posílí svojí dovednost analyzovat konflikt - příčinu a jeho účastníky. Účastníci se seznámí se strategiemi zvládání vlastních emocí, strategiemi zvládání samotných konfliktů a s odstupňovaným přístupem k řešení konfliktů. Budou mít příležitost uvědomit si své silné stránky a své rozvojové potřeby v oblasti řešení konfliktů a podpořit umění vědomé volby metod práce s klienty.
 
Obsah programu na osvědčení: projevy chování podporující konflikt, zvládání konfliktních situací, řešení, podpora umění vědomé volby metod práce s klienty
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Seznámí se s problematikou konfliktů, jejich analýzou a typologií. Vytvoří si představu, jak předcházet konfliktům a co dělat, když se ke konfliktu schyluje. Získá představu o základních strategiích zvládání konfliktů. Rozšíří si povědomí o svých silných stránkách a rozvojových potřebách v oblasti řešení konfliktů. Vyzkouší si na modelovém případu z praxe účastníků strategii hledání řešení konfliktní situace.
Program:

1. Úvod do problematiky - co je to konflikt v mezilidské komunikaci

 • Představení lektora a účastníků.
 • Seznam konfliktních situací z praxe účastníků, co je to konflikt, mezilidská komunikace a zdroje konfliktů.
 • Plíživý vs. otevřený, roviny a druhy konfliktů, pozitivní a destruktivní konflikt.

2. Strategie zvládání konfliktů

 • Konflikt a profesní roli.
 • Pět základních strategií zvládání konfliktů (ignorování, vztahování, vyjednávání, kontramanipulace, prosazení se).
 • Odstupňování řešení konfliktu.

3. Projevy chování podporující konflikt

 • Úvod do problematiky: přímá agrese, arogance, kverulování, manipulace, neoprávněná kritika, citové vydírání aj.

4. Běžné - potencionálně konfliktní situace v mezilidské komunikaci

 • Úvod do problematiky: vytýkání nedostatků/chyb, sdělování "špatných zpráv", jak přijímat kritiku, zvládání námitek, zvládání nesouhlasu.

5. Rozbor 2-3 konfliktů z praxe účastníků

 • Metoda skupinového řešení problémů.
 • Diskuse, dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).