registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí

Variabilní symbol: 5223071
Datum konání: 7.9.2023 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E - CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.

Lektor vzdělávání v oblasti NRP (sociální pracovníci, OSPOD, pěstouni)

Lektor úvodních kurzů budoucích pěstounů a osvojitelů NRP, Plzeňský kraj, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Člen komise sociálně právní ochrany dětí v Plzni

Lektor a supervizor kurzů dobrovolnické organizace SADBA, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0362-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Během tohoto vzdělávacího programu dojde k seznámení se současnými trendy v práci v oblasti náhradní rodinné péče z pohledu dítěte i rodiny a uvědomění si náročnosti tohoto přechodu pro dítě. Přiblížení emocí, metod práce s dítětem a mechanismů, které doprovázejí přechod dítěte z jednoho výchovného prostředí do druhého a způsoby a formy kontaktu dítěte s biologickou rodinou.
 
 
Obsah na osvědčení programu: trendy v oblasti NRP, přiblížení emocí, mechanismů a metod práce s dítětem, přechod dítěte z jedné rodiny do druhé, formy kontaktu
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Absolvent tohoto vzdělávacího programu:
- se orientuje, pokud jde o zásady bezpečného přechodu a přípravy dítěte;
- uvědomuje si náročnost tohoto přechodu pro dítě, zná základní metody práce s dítětem, biologickou a náhradní rodinou;
- zná základní způsoby adaptace v případě přechodu dítěte do jiného výchovného prostředí;
- ví, jak probíhá a jaká kritéria splňuje doprovázení; - zná způsoby a formy kontaktu dítěte s biologickou rodinou.
Program:

1. Představení lektora, cíle kurzu, očekávání

  • Představení lektora, cíle kurzu, očekávání.

2. Příprava a zásady bezpečného přechodu pro dítě

  • Metody práce s dítěte, biologickou a náhradní rodinou.

3. Přechod dítěte do nového výchovného prostředí

  • Potřeby dítěte a jejich prožívání, prožívání ztráty a traumata dítěte separovaného od rodičů (důsledky a možnosti nápravy).

4. Adaptace dítěte v náhradní rodině

  • specifika jednotlivých vývojových období dítěte vztahu k přijetí dítěte do rodiny;
  • změny po příchodu dítěte;
  • doprovázení náhradní rodiny.

5. Kontakt dítěte s biologickou rodinou

  • Způsoby a formy kontaktu.

6. Ukončení programu

  • Zpětná vazba od účastníků, dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).