registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb., v platném znění - webinář

Variabilní symbol: 4223021
Datum konání: 8.6.2023
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jaroslava Kypetová
Akreditace u MV ČR: AK/PV-221/2023 AK/VE-110/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků a vedoucích úředníků územních samosprávných celků, kteří se zabývají přípravou rozpočtu, jeho sestavováním, vydáváním metodických pokynů souvisejících s rozpočtem, schvalováním, dodržováním čerpání rozpočtu, přezkoumáním. Důraz je kladen také na přestupky související s nedodržováním postupů stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který je základním právním předpisem, jímž se řídí finanční hospodaření územních rozpočtů, příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolných svazků obcí.

Program:

1. Rozpočet - sestavení, schválení

 • střednědobý výhled rozpočtu - sestavení, údaje, zveřejnění

2. Peněžní fondy a rozpočtové provizorium

 • zřízení
 • účel
 • zdroje
 • druhy fondů
 • rozpočtové provizorium - pravidla, výdajové priority, doba trvání 

3. Rozpočtová opatření, porušení rozpočtové kázně, správní delikty

 • změny rozpočtu
 • rozpočtová opatření - důvody změny, schválení, zveřejnění
 • závěrečný účet - plnění, další finanční operace, přezkoumání, projednání, zveřejnění
 • porušení rozpočtové kázně
 • přestupky

4. Organizační složky zřízené územními samosprávnými celky

 • finanční hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí

5. dobrovolné svazky obcí
6. příklady z praxe a diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).