registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů - webinář

Variabilní symbol: 6123113
Datum konání: 30.6.2023
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Ida Kárná, MPA

Mgr. Ida Kárná MPA je tajemnicí úřadu veřejné správy s douholetými zkušenostmi, které získala mimo jíné vedením oddělení vnitřní správy a kontrolní činností na úseku matriky a ověřování. Je zkušenou konzultantkou a lektorkou.

 

 

 

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-7/2023 AK/VE-5/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámení účastníků s platnou legislativou vztahující se k probírané problematice. Vzdělávací program přispěje k pochopení této rozsáhlé agendy a s  tím souvisejících problémů. 

Program:

1. Vidimace, legalizace a e-legalizace - oprávnění k výkonu činnosti, povinnosti

 • Definice pojmů
 • Způsob provádění
 • Evidence
 • Využívání základních registrů  při legalizaci
 • Použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád při zamítnutí ověření
 • Zákon o ověřováním versus Notářský řád
 • Ověřování velitelem lodě

2. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

 • Vysvětlení  pojmů (konverze, dokument, datová zpráva)
 • Autorizovaná konverze dokumentů na žádost
 • Autorizovaná konverze dokumentů z moci úřední
 • Postup při provádění konverze.
 • Dokumenty, které nelze konvertovat
 • Evidence konverzí

3. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění ve vztahu k probírané problematice

 • Vybírání správních poplatků
 • Sazebník
 • Osvobození od správních poplatků

Závěr, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).