registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Zákon o registru smluv

Jilemnicko

Variabilní symbol: 4123020
Datum konání: 5.9.2023
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Společenský dům Jilm
Roztocká 500, 514 01 Jilemnice Jilemnice - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.

Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha - ředitelka odboru práva na informace

Akreditační komise MV ČR 2002 - 2011, posuzování a schvalování vzdělávacích programů, členka

Institut pro místní správu,

Benešov - lektorka obecné části ZOZ od 2011

Dozorčí rada Diakonie ČCE - členka, od roku 2005, předsedkyně od roku 2011

Portimo, o.p.s. - předsedkyně sdružení a následně správní rady od roku 1995

Nadace Roberta Bosche - členka hodnotící komise programu Partnerství měst Polska, Německa a ČR (2001-2005)

Kandidátka Senátu Parlamentu ČR na veřejného ochránce práv 1999,

Kandidátka prezidenta V. Havla na zástupkyni veřejného ochránce práv 2000

Kandidátka nejužšího výběru náměstka ministra vnitra pro státní službu 2015

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je seznámit úředníky, vedoucí úředníky s povinnostmi zveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a s právní úpravou registru smluv, která se opírá o zákon o svobodném přístupu k informacím a má vztah k zákonu o zadávání veřejných zakázek, o územních rozpočtech. Současně účastníky upozorní na interní směrnice a personální aspekty související s touto činností na úřadech.

Program:

1. Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů
2. Povinné subjekty
3. uveřejňované dokumenty

 • dodatky smluv
 • objednávky
 • rámcové smlouvy
 • formáty smluv
 • způsob zveřejnění

4. informační systém registru smluv

 • aplikační rozhraní
 • metadata

5. Výjimky z povinnosti uveřejnění

 • obecné výjimky stanovené přímo zákonem o registru smluv
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • obchodní tajemství
 • osobní údaje

6. Následky uveřejnění, zrušení smlouvy a její oprava
7. interní směrnice k registru smluv a personální aspekty
8. Procesní model zákona o registru smluv


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).