registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy - webinář

Variabilní symbol: 4223016
Datum konání: 26.9.2023
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jitka Janečková

Semináře o spisové službě pro veřejnoprávní a soukromoprávní původce, odborné přednášky na konferencích (od roku 1998).

Akreditace u MV ČR: AK/PV-319/2023 AK/VE-152/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem kurzu je představit archivy jako organizace, které jsou součástí veřejné správy a kromě své primární činnosti archivování, které je definováno jako obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součásti národního kulturního dědictví a plnící funkce správní, informační, vědecké a kulturní, je zaměřit se zejména na významnou metodickou funkci archivů v souvislosti s výkonem předarchivní péče, spisové služby.

Program:

1. Úvod do problematiky

 • Archivní legislativa – vývoj
 • MV ČR, síť veřejných archivů – metodická pomoc i kontrolní orgán
 • Archivy, knihovny a muzea

2. Podrobný rozbor

 • Základní pojmy
 • Archiválie
 • Rozdělení původců
 • Využívání archiválií
 • Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartačním řízení
 • Evidence archiválií
 • Digitální archiválie
 • Ochrana archiválií
 • Nahlížení do archiválií

  

3. Soustava archivů a výkon veřejné správy na úseku archivnictví a výkonu spisové služby

 • Působnost MV ČR
 • Národní archiv,
 • Státní oblastní archivy
 • Další správní úřady na úseku archivnictví a spisové služby
 • Specializované archivy
 • Bezpečnostní archivy
 • Archivy územních samosprávných celků
 • Soukromé archivy
 • Akreditace archivů

4. Archivy a spisová služba

 • Metodická pomoc při výkonu spisové služby
 • Spisová rozluka
 • Kontrola výkonu spisové služby
 • Správní delikty

5. Závěr

 • Informační zdroje
 • Diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).