registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Účetnictví ÚSC a PO - transfery

Vsetínsko

Variabilní symbol: 4123204
Datum konání: 9.6.2023
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Vsetín
Svárov 1080, 755 01 Vsetín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
  • Soustavná dlouhodobá lektorská činnost v oblasti účetnictví veřejného sektoru ČR (2011 – dosud)
  • Vedení přednášek a seminářů v rámci výuky účetnictví, účetnictví veřejného sektoru a účetnictví organizací v oblasti arts na VŠE v Praze (2008 – dosud)
  • Příležitostná přednášková a školící činnost na téma účetnictví veřejného sektoru v angličtině pro zahraniční experty (z Číny, Rumunska, Uzbekistánu, Iráku, Vietnamu)
  • Aktivní účast s prezentací na odborných i vědeckých zahraničních konferencích, workshopech a kulatých stolech (Itálie, Belgie, Lucembursko, Indonézie, Francie)
Akreditace u MV ČR: AK/PV-558/2019 AK/VE-349/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků informace o aktuálním nastavení právních předpisů v oblasti účetnictví, jakož i o současné úrovni a zkušenostech s jejich praktickou aplikací v prostředí organizací veřejného sektoru se zaměřením na transfery.

Program:

1. Závazné právní předpisy relevantní pro tuto oblast (zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky, české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky)

  • shrnutí, vzájemné propojení do souvislostí

2. Termín "transfer" - jeho ukotvení v závazných účetních předpisech a jeho jednotlivé formy
3. Transfery bez vypořádání

  • modelové příklady a postupy účtování

4. Transfery s vypořádáním

  • modelové příklady a postupy účtování

5. Transfery investiční s vypořádáním

  • modelové příklady a postupy účtování

6. Časové rozlišování přijatých investiční transferů
7. Využití podrozvahy při postupech účtování o transferech


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).