registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria

včetně VELKÉ NOVELIZACE PŘÍSPĚVKŮ NA BYDLENÍ

Variabilní symbol: 6123026
Datum konání: 16.2.2023
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR: A2021/1043-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Účastník bude schopen rozšířit pojem příspěvek a doplatek na bydlení. Bude schopen identifikovat sociální situace, které jsou vhodné k řešení formou sociální dávky. Bude schopen zhodnotit podklady dokládané k žádostem a laickým způsobem svým klientům vysvětlit, co a jak a proč dokládají. Účastník bude schopen zjistit dostatečné informace pro stanovení předběžného nároku na dávku a měl by být schopen odhadovat o jakou výši dávky by mohl klient žádat a v souvislosti s odhadem dávky by měl být schopen s klientem plánovat úroveň a rozsah jeho bydlení.
 
Program:

1. Úvod. Základ posuzování životního minima a příjmů

  • Představení lektorky a účastníků, očekávání, obavy, pravidla, průběh kurzu.
  • Složení rodiny u společně posuzovaných osob, rozhodné období, životní minimum rodiny, posuzované příjmy (rozdíly mezi SSP a HN).

2. Příspěvek na bydlení

  • Podklady, trvalý pobyt, podmínky vlastnictví, nájmu příp. družstevního podílu, náklady, zpětné žádosti, příjmy, posudkové kritéria, výpočet, normativní náklady.

3. Doplatek na bydlení

  • Podklady, náklady, bydlení, na které není přiznán příspěvek na bydlení, příjmy, posudková kritéria, výpočet, normativní náklady, metodika, rozloha a úměrnost bydlení a nákladů, vyloučená lokality, opatření obce.

4. Závěr

  • Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuse, dotazování.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).