registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zpětná vazba v komunikaci

Variabilní symbol: 5223009
Datum konání: 31.1.2023 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E - CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Lenka Šimková
 • Lektorka a konzultantka, jako sociální pracovnice působila více jak 20 let v oblasti sociálních služeb a také pracovala v manželské poradně či na krizovém telefonu.
 • Zkušenosti s prací na telefonu, aktuálně využívá u klientů na Národní lince pro odvykání.
 • Teoreticky vychází ze systemického přístupu, školí pomáhající profesionály v krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích programech, rozvíjí mentoring pro sociální pracovníky.
 • Ráda lektoruje interaktivní programy, její odborné příspěvky je možné najít např. na webových stránkách časopisu Sociální práce  
 • Motto: " Bez vlastní práce s klienty se lektor neobejde."
Akreditace u MPSV ČR: A2019/0396-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Anotace: Zpětná vazba je v pomáhajících profesích velmi frekventovaný termín, přesto schopnost poskytnout užitečnou a dobře zformulovanou zpětnou vazbu klientům nebo kolegům v rámci týmu zůstává pro řadu profesionálů velkou výzvou.Seminář definuje, co je a co není zpětná vazba v mezilidské komunikaci a k čemu slouží jak v práci s klienty, tak i v rámci pracovního týmu. Kurz je postaven nejen na výkladu, jeho významnou složku tvoří interaktivní zapojení účastníků a nacvičování zpětné vazby při modelových situacích a cvičných rozhovorech. Budeme rozlišovat mezi zpětnou vazbou a hodnocením, řekneme si o hlavních zásadách, které je při poskytování zpětné vazby potřeba dodržovat a provážeme poskytování zpětné vazby s běžnými komunikačními dovednostmi, jež jsou pro její uplatnění v komunikaci nezbytné (umění naslouchat, umění klást různé typy otázek, navazovat na zpětnou vazbu dalším rozvíjením rozhovoru).

Ucelené týmy mohou pomocí tohoto kurzu získat inspiraci jak pro práci s klienty, tak i pro komunikaci o nastavení spolupráce mezi sebou, protože v kurzu se využívá reálných situací z praxe účastníků, tj. témat, jež účastníci sami předloží jako modelovou situaci. V rámci otevřeného kurzu pro jednotlivce, kde účastníci budou z různých pracovišť, bude stěžejní poskytování zpětné vazby klientům, její využití v rámci týmu bude spíše okrajové.

 

Cíle kurzu:
 • absolvent kurzu umí rozlišit hodnocení a zpětnou vazbu
 • umí zpětnou vazbu zformulovat
 • rozumí tomu, jakou roli má zpětná vazba v mezilidské komunikaci 
Program:

1. Úvod

 • Zahájení, seznámení, představení kurzu, lektorky a účastníků, zjištění očekávání.

2. Základní komunikační dovednosti

 • Základní komunikační dovednosti, efektivní a neefektivní komunikační styly.
 • Zkušenosti se zpětnou vazbou v praxi účasníků.

3. Hlavní zásady pro poskytování zpětné vazby. Odlišnosti zpětné vazby podle kontextu užití.

 • Hlavní zásady a odlišnosti zpětné vazby podle kontextu užití.

4. Specifické situace

 • Příprava na poskytování zpětné vazby, řešení problémových situací, zpětná vazba jako prevence nefunkční spolupráce apod.

5. Modelování rozhovorů na vybraná témata či situace

 • Modelování rozhovorů na vybraná témata či situace.

6. Závěr

 • Shrnutí témat, ukončení semináře.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).