registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky

Variabilní symbol: 1022092
Datum konání: 26.8.2022
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastníci kurzu se seznámí se základy problematiky disociativní poruchy osobnosti, konceptu psychopatie a lidí s psychopatickými rysy. Rozšíří si znalosti ohledně předpokládané struktury osobnosti, předpokládaných specifických dovedností, potřeb a typických strategií chování osobnosti s psychopatickými rysy. Naučí se základní principy, o které se opírá účinná profesní komunikace, strategie spolupráce a řešení konfliktů s lidmi s psychopatickými rysy. Uvědomí si typické chyby při komunikaci s lidmi s psychopatickými rysy. Porozumí vybraným technikám, o které se opírá péče o lidi s psychopatickými rysy.

Program:

1. Úvod

 • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2. Psychopatie v kontextu disociální poruchy osobnosti a koncepty psychopatie

 • Komunikace - složky komunikace.
 • Jaké bariéry komunikaci brání a jak se  v komunikaci s klientem projevují.
 • Disociální porucha osobnosti F60.2 (MKN-10) - osobnost sociopatická, osobnost psychopatická.
 • Antisociální porucha dle DSM V. Odlišení od narcistické, histrionské a emočně nestabilní poruchy osobnosti.
 • Komorbidita.
 • Názory na příčiny vzniku psychopatických rysů.
 • Projevy připomínající psychopatické rysy u dětí a mladistvých.
 • Obtíže při zjišťování psychopatie, psychopatických rysů.
 • Projevy mužské a ženské psychopatie.
 • Robert Hare - kriminální psycholog, přední odborník na problematiku psychopatie.
 • Kriminalita lidí s psychopatickými rysy. Tzv. korporátní psychopati. Hareho škála psychopatie - PCL-R, české vydání. B-Scan. Big 5 - OCEAN model. Kevin Dutton - teorie psychopatického spektra.

3. Výzkumy v oblasti psychopatických rysů a dopad do praxe v sociální sféře

 • Výzkumy v oblasti fungování lidského mozku lidí s psychopatickými rysy - odlišnosti způsobující jiný způsob prožívání emocí, zvláště strachu, a svědomí.
 • Výzkumy o vlivu psychopatických rysů na zvládání mimořádně stresových situací - místo akutní stresové reakce změněný stav vědomí, theta vlny.
 • Výzkumy o vlivu psychopatických rysů na vnímání a zvládání sociálních situací - emoční barvoslepost, chladná empatie, adaptace na společnost a zvláštnosti v oblasti morálky při řešení morálních dilemat.
 • Výzkum zaměřený na odhalování nebezpečných osobností profesionály v oblasti sociálních služeb.
 • Neúspěšné strategie při snaze navázat fungující vztah spolupráce sociálním pracovníkem či pracovníkem v sociálních službách s klientem s psychopatickými rysy - vysvětlení na příkladech z praxe.

4. Specifické dovednosti a potřeby spojované s osobnostmi vykazující psychopatický rysy

 • Charisma, šarm/hypnóza, paralýza - mimořádná dovednost oslabit u partnera v komunikaci kritické myšlení a vůli. Přesvědčování, výmluvnost, lhaní - dovednost účinné manipulace.
 • Nadstandardně úspěšná "hra na lítost". Dovednost rozpoznat podle chůze oslabené jedince (oběti násilného činu, šikany).
 • Dovednost navázání psychopatického pouta - používané strategie. 
 • Potřeba vzrušení, extrémních zážitků. Potřeby lidí s psychopatickými rysy ve vztahu k rodinným příslušníkům. Potřeby lidí s psychopatickými rysy ve vztahu ke společnosti.
 • Vzájemné vztahy mezi osobnostmi s psychopatickými rysy. 
 • Potřeba okamžitého uspokojení.
 • Charisma, šarm/hypnóza, paralýza - mimořádná dovednost oslabit u partnera v komunikaci kritické myšlení a vůli. Přesvědčování, výmluvnost, lhaní - dovednost účinné manipulace. Nadstandardně úspěšná "hra na lítost".
 • Dovednost rozpoznat podle chůze oslabené jedince (oběti násilného činu, šikany). Dovednost navázání psychopatického pouta - používané strategie. 
 • Potřeba vzrušení, extrémních zážitků. Potřeby lidí s psychopatickými rysy ve vztahu k rodinným příslušníkům. Potřeby lidí s psychopatickými rysy ve vztahu ke společnosti.
 • Vzájemné vztahy mezi osobnostmi s psychopatickými rysy.  Potřeba okamžitého uspokojení.

5. Jak jednat s lidmi s psychopatickými rysy

 • Nutnost bezpečí a ochrany pracovníka při práci s lidmi s psychopatickými rysy. Zásady pro jednání s lidmi s psychopatickými rysy při standardní pracovní situaci.
 • Příprava pracovníka před mimořádným jednáním, techniky sebeobrany v průběhu jednání. Jak předcházet krizovým situacím, které mohou při kontaktu s takovým klientem vzniknout.
 • Jak postupovat při řešení konfliktu s člověkem s psychopatickými rysy. Vybrané techniky, o které se opírá péče o lidi s psychopatickými rysy (nastavení pravidel, pozitivní podmiňování aj.).
 • Duševní hygiena pracovníka.
 • Příklady „dobré praxe“.
 • Shrnutí - úspěšné strategie pro práci s klientem s psychopatickými rysy.

6. Rozbor situace/situací z praxe účastníků

 • Rozbor 1-2 situace/situací z praxe účastníků

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).