registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak efektivně komunikovat s veřejností, vytvářet partnerství a dosahovat cílů

NOVINKA

Variabilní symbol: 1022109
Datum konání: 10.11.2022 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Alena Bauerová
Akreditace u MV ČR: AK/PV-412/2022 AK/VE-193/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Program:

1. Přínosy a rizika zapojování veřejnosti

  • Varianty rozhodování a jejich důsledky, participativní plánování, uplatnění změn. Např. při projednávání strategického plánu města je přínosem sladění představ rozhodujících aktérů o cílech a způsobech rozvoje území, koncentrace na vybrané problémy a stanovení reálných cílů, zdrojů a záměrů. Zapojení veřejnosti dává strategickému plánu vyšší legitimitu. Přílišné zapojení veřejnosti může mít za následek zbrzdění a rozmělnění procesu přípravy.

2. Zásady efektivní komunikace zaměřené na cílovou skupinu

  • Cíle komunikace, postupy pro jejich dosažení, komunikační modely, interpretace sdělení, proč lidé většinou nesouhlasí, zpětná vazba a její zásady, co přináší otevřená komunikace. Veřejnost se nemá cítit opomíjena, má „morální právo“ se ke strategickému plánu, územnímu plánu vyjádřit. Komunikace má probíhat obousměrně – interaktivně (analýza, návrh projednávání, realizace) vs. jednosměrně – informace na webu, vývěskách, místním periodiku, veřejné prezentace.  

3. Jak pracovat s různými komunikačními typy

  • Komunikační triky a bariéry.
  • Předcházení a řešení konfliktů, win-win řešení. 

4. Jak zpracovat a realizovat úspěšnou Komunikační strategii

  • Analýza stakeholderů (aktéři, na něž působí dopady regionální politiky (na obecní úrovni např. občané, návštěvníci, podnikatelé), určení priorit v návaznosti na kapacitu, motivace ke spolupráci; budování a udržování partnerství, akční plán, vyhodnocení a aktualizace spolupráce.

5. Moderní techniky pro zapojování veřejnosti, aktivizace lidí

  • Moderní techniky pro zapojování veřejnosti, aktivizace lidí ( např. geografické informační systému, tématické mapy, kartogramy, kartodiagramy, stuhová metoda (pentagram).
  • Závěr.

 

Bloky obsahují teoretickou a praktickou část, ukázky a nácvik příslušných dovedností a testy (např. „Sebehodnocení komunikačních dovedností“ a „Jaký jste komunikační typ“). 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).