registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí

Variabilní symbol: 1221088
Datum konání: 23.9.2021 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Harmony Club Hotel
28. října 170, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
 • 28 let ve veřejné správě (samospráva, státní správa)
 • nyní 3 roky advokát specializující se zejména na problematiku územně samosprávných celků (měst a obcí) a právo ÚSC roku 2015 samostatný advokát
 • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
 • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
 • radní Jč. kraje (2000-2006)
 • starosta města Písek  (1998-2006)
 • místostarosta města Písek (1994-1998)
 • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1890,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti změn Zákona o obcích a dalších právních předpisů na úseku samosprávy a přenesené působnosti obce. Úředníkům budou předány zkušenosti a problémy s aplikací zákonů a právních předpisů, které mají přímý dopad na výkon jejich činnosti a upozorní je na nejčastější problémy v praxi.

Program:

1. Zákon o obcích, "malá rozpočtová pravidla", registr smluv a úředníci územních samosprávných celků, rozpočtová odpovědnost
2. Střet zájmů
3. Procesní právní předpisy (zejména správní řád)
4. Zvláštní právní předpisy na úseku samosprávy, např.

 • školský zákon (školské obvody, přípravné třídy, lesní mateřské školy, přestupky)
 • zákon o vodovodech a kanalizacích (plán rozvoje vodovodů a kanalizací, způsob výpočtu vodného a stočného, evidence vodovodů a kanalizací)
 • zákon o pozemních komunikacích (odstraňování vozidel z komunikací, styk komunikací se sítěmi)

5. Zvláštní právní předpisy na úseku státní správy (přenesené působnosti), např.

 • přestupky a veřejný pořádek
 • zákon o pozemních komunikacích (silniční správní úřad, speciální stavební úřad)
 • zákon o evidenci obyvatel (získávání údajů z katastru nemovitostí)

6. Zvláštní zákony upravující obojí působnost obce, např.

 • místní poplatky (osvobození ze zákona, nezletilé osoby jako poplatníci, promítnutí místního poplatku)
 • svobodný přístup k informacím (čitelný formát a další změny)

7. Diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).