registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Housing first

NOVINKA; nový termín realizace (původní termín 27. 8. 2021)

Variabilní symbol: 1221069
Datum konání: 17.9.2021 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Aksamit Office
Aksamitova 1071/1, 77900 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Kamil Hric, DiS.
 • Vede oddělení sociální pomoci.
 • Podílí se na řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce.
 • Koordinátor pro menšiny.
 • Vedoucí projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích. 
Lektor 2: Mgr. Josef Zdražil
 • Metodik KPSS a projektový manažer na Otrokovicku.
 • Podílí se na tvorbě a řízení projektů.
 • Podílí se na komunitním plánování sociálních služeb.
 • Lektorské zkušenosti v oblasti projektového řízení (Logické rámce, Tvorba textu projektové žádosti, Rozpočet projektu)
Akreditace u MPSV ČR: A2021/0129-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1890,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Cílem vzdělávacího programu Housing First v praxi veřejné správy je seznámit účastníky se základními východisky a principy systému Housing first, jeho využití na lokální úrovni, a to ať už v rámci neziskové organizace či obecního úřadu. Účastník je seznámen s metodami sociální práce v systému Housing first zaměřené na cílové skupiny osoby v bytové nouzi, osoby ohrožené ztrátou bydlení či sociálním vyloučením a s praktickými zkušenostmi s realizací systému Housing First. Vzdělávání obsahuje práci s konkrétními akzuistikami a účastníci se tak podílí na tvorbě návrhů řešení situací konkrétních osob a rodin. Představena bude rovněž dobrá praxe se systémem Housing first ze zahraničí i v celé ČR.

Cíle kurzu:
 • Účastník zná východiska pro nastavení systému Housing first.
 • Zná metodky sociální práce používané v systému Housing first
 • Zná dobrou praxi ze zahraničí.
 • Zná kompetence sociálních pracovníků pro práci s klienty v systému Housing first.
 • Seznámil se s dobrou praxí, procvičil metody práce s osobou v krizi.

 

Program:

1. Úvod

 • Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků.

2. Základní principy systému Housing first

 • Ukotvení pojmu, historie, důležitá legislativa, odlišnosti jednotlivých systémů sociálního bydlení (prostupné, housing first, ukončování bezdomovectví), základní principy, typologie ETHOS, životní spokojenost.

3. Metody sociální práce v Housing first

 • check list,
 • zabydlování,
 • práce s osomělostí,
 • práce se zájemci o bydlení, hodnocení sociální situace,
 • zařazení klienta do systému Hsousing first,
 • vyřazení klienta z tohoto systému,
 • druhá šance,
 • párování klienta s bytem,
 • spolupráce s majiteli bytu (nezisková organizace, obec, soukromý pronajímatel),
 • udržení bytu,
 • krizový plán.

4. Ukončení bezdomovectví - zážitkové učení

 • Cvičení zaměřené na prožitek řízení procesu Housing first spojené s rozhodováím o podpoře klientů dle reálných kazuistik.

5. Dobrá praxe Housing first ze zahraničí

 • Zkušenosti ze zahraničí se systémem Housing first - Nizozemsko, Rakousko, Irsko, Skotsko, Španělsko

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).