registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Verbální a neverbální komunikace v profesní praxi - 4 vybrané situace

Variabilní symbol: 1221065
Datum konání: 17.9.2021 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s. r. o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2021/0600-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1890,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

V rámci vzdělávacího programu budou účastníci seznámeni s vybranými situacemi mezilidské komunikace v profesním kontextu. Zaměříme se na posílení uvědomění si sama sebe v profesní roli. O co opírám svou autoritu? Znám své cíle, úkoly časové rámce a pravomoci? Komunikuji se svými klienty, kolegy, nadřízenými s pozice "dospělý-dospělý" nebo sklouzávám do "dětské" či "rodičovské" pozice? V jakých situacích je odklon od komunikace "dospělý-dospělý" užitečný? Definujeme si empatické a vysvětlovací rozhovory, řekneme si základní stručné profesionální "návody" na jejich zvládnutí. Rozlišíme různé typy agresivního chování a citového vydírání, navrhneme efektivní přístupy ke zvládání.

Cíle kurzu:

Absolvent posílí své profesionální komunikační dovednosti v kontextu profesní role, empatický rozhovor, vysvětlování, zvládání agresivního chování, zvládání citového vydírání chování, zvládání citového vydírání. Naučí se základní "návody" pro situace z praxe. Seznámí se s možnostmi, jako komunikovat s pozice "dospělý-dospělý", jak přejí v případě potřeby do měkčí podporující či tvrdší autoritativnější pozice. Získá vhled do komunikačních dovedností, jejich verbální a neverbální úrovně.

Program:

1. Úvod

 • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2. Profesní role z pohledu komunikace

 • Analýza profesní role pomocí "mapy profese".

3. Řízená komunikace - autorita, efektivita, loajalita

 • Autorita - předpoklad pro řízení profesních rozhovorů.
 • Efektivita - znalost pracovních úkolů a cílů, časových rámců a pravomocí.
 • Loajalita - dobrovolné sebeomezení, vnímání závazků.

4. Empatické rozhovory

 • Druhy empatických rozhovorů.
 • Příklady z praxe.
 • Standardní asertivní přístup a jeho měkčí a tvrdší varianta.
 • Miniprocvičení empatických vyjádření.

5. Vysvětlování

 • Druhy vysvětlovacích rozhovorů.
 • Příklady z praxe.
 • Standardní doporučovaný přístup a jeho měkčí a tvrdší varianta.
 • Miniprocvičení vysvětlovacích strategií.

6. Zvládání agresivního chování

 • Druhy agresivního chování.
 • Příklady z praxe. 
 • Standardní doporučovaný přístup a jeho měkčí a tvrdší varianta.
 • Miniprocvičení základní reakce.

7. Reakce na citové vydírání

 • Druhy citového vydírání.
 • Příklady z praxe.
 • Standardní kontramanipulativní přístup a jeho měkčí a tvrdší varianta.
 • Miniprocvičení vyjádření.

8. Závěr

 • Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).