registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak tvořit obecní zpravodaj

Variabilní symbol: 1221047
Datum konání: 22.9.2021
Čas: 9:30 do 14:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Aksamit Office
Aksamitova 1071/1, 77900 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Michaela Černá
 • Absolvovala žurnalistiku, mediální studia a genderová studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a mediálních studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 
 • Pracuje na ministerstvu práce a sociálních věcí a zároveň je ředitelkou nevládní neziskové organizace Místní média. Ta se zaměřuje na problematiku lokálních médií, hlavně obecních zpravodajů.
 • Přednáší o žurnalistice, o přípravě obecních zpravodajů a také o etiketě.
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1890,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Vzdělávací program má za cíl seznámit účastníky se základními pravidly tvoření obecních zpravodajů.
 

Program:

1. Úvod (představení, seznámení s očekáváními a s programem)
2. Co je obecní zpravodaj

 • Vyjmenování odlišností obecního zpravodaje od jiných médií a vymezení skutečností, která tato specifika pro něj přináší. 

3. Vysvětlení základních právních norem

 • Tiskový zákon
 • Autorský zákon, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o reklamě

 

4. Organizační struktura obecního zpravodaje
5. Obsah obecního zpravodaje - co vše by (ne)mělo být jeho součástí

 • Co vše by (ne)mělo být jeho součástí OZ
 • Podepisování textů
 • Novinářská etika

6. Jak psát články pro obecní zpravodaj

 • Základy žurnalistiky
 • Základy novinářské fotografie

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).