registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Odpovědnost pracovníka a opatrovníka při práci s klientem (v závislosti, bez domova, nebo při sklonech k agresivitě)

NOVINKA

Variabilní symbol: 1021073
Datum konání: 24.8.2021
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR: A2020/0068-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastník semináře získá základní přehled o jednotlivých druzích odpovědnosti na úseku občanského, trestního, přestupkového, pracovního a sociálně-právního práva. Zároveň se bude orientovat v rozsahu a způsobu zavinění a také v oblasti náhrady škody. Bude schopen rozeznat základní rizika a získá orientaci, co je a co není v jeho pravomoci a proč, na co si musí dát pozor, aby nezanedbal své pracovní povinnosti vůči klientovi. 

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora, uvedení kurzu a jeho cíle, očekávání účastníků, úvod do problematiky: představení zákonného podkladu a literatura.

2. Základní pojmy

 • škoda, zavinění, nedbalosti, porušení povinnosti, příčinná souvislost,
 • vliv zdravotního postižení a omezení svéprávnosti na odpovědnost za škodu,
 • promlčení.

3. Základní rozlišení

 • Na koho se má obrátit soused, pokud má strach z klienta (opatrovance/nemocného)?
 • Kdo ho může ochránit?
 • Kdo pomůže klientovi (opatrovanci/nemocnému) hájit jeho práva, kdy je pro ostatní přítěží?

4. Dohled nad osobou

 • povinnost dohledu z pohledu sociálního pracovníka,
 • povinnost dohledu z pohledu opatrovníka,
 • když necháme osobu bez dohledu, bez pomoci,
 • když vezmeme osobu do služebního vozidla,
 • když se osobě stane něco v sociální službě,
 • když osoba něco provede v sociální službě,
 • když se osobě stane něco venku (např. při bezdomovectví),
 • když osoba něco provede venku/ve vlastní domácnosti,
 • když bude osoba zneužita,
 • ochrana slabší strany.

5. Pracovněprávní odpovědnost - odpovědnost za škodu v sociálních službách

 • obecná odpovědnost zaměstnance za škodu, odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, zvláštní druhy odpovědnosti (vč. odpovědnosti za svěřené prostředky), odpovědnost ve věcech opatrovnických,
 • obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu, odpovědnost při odvrácení škody, odpovědnost na odložených věcech, odpovědnost ve věcech opatrovnických, pracovní úrazy/nemoci z povolání,

6. Odpovědnost za škodu v sociálních službách

 • co se může z občansko-právní, pracovně právní a trestně-právní oblasti stát právě v sociálních službách,
 • jaká odpovědnost vyplývá přímo ze zákona o sociálních službách (mlčenlivost, evidence, hlášení atd.),

7. Náhrada škody

 • dle občanského práva i dle zákoníku práce,
 • jak a v jakém rozsahu se hradí a vymáhá škoda na zdraví a na majetku, případně další škoda,

8. Závěrečná diskuse

 • otázky a odpovědi, závěrečná diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).