registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Trauma v dětství, konsekvence, intervence

NOVINKA

Variabilní symbol: 1021069
Datum konání: 20.8.2021
Čas: 8:30 do 15:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
 • Odborná praxe: Národní ústav duševního zdraví, 1. Klinika Adiktologie l.LF Uk, international Traing Center-Erasmus plus, Institucionální a preventivní výchova-speciální školství.
 • Vzdělání a praxe: EMCDDA v Lisabonu, Léčba, prevence závislostí a edukace (Department Menthal Health, Johns Hopkins University-USA,
Akreditace u MPSV ČR: A2021/0004-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílové kompetence: základní znalosti a orientace v tématu, zásadní principy a zásady práce s klientem, orientace v konsekvencích a základních intervencích. Absolvent by měl získat základní znalosti, dovednosti k tomu, aby byl kompetentní adekvátně profesionálně reagovat, zvládnou a řešit základní situace dané tématiky.

Program:

1. Úvod do problematiky traumatu

 • Vydefinování, charakteristiky a typy psychického traumatu, jednorázová trauma, dlouhodobé vývojové trauma, rozdíly traumatu od smutku, ztráty, stresu, deprivace, PTPS.

2. Neurologické aspekty traumatu

 • Traumatogenní podněty, příčiny traumatu, "tři typy mozků", role nervového systému, transgenerační trauma.
 • Sdílení kazuistik.

3. Rizikové faktory

 • Rizikové faktory ovlivňující trauma z hlediska času, lokality, osobnosti, prostředí, retraumatizace, spouštěče.

4. Adaptační mechanismy

 • Obranné adaptace - disociace a její podoby, deperzonalizace, derealizace, kazuistiky, rozpoznání a screening.

5. Konsekvence-symptomy a psychopatologie

 • Symptomy traumatu - emocionální, kognitivní, fyzické, projevy společných symptomů v průběhu času, překrývající se symptomy, psychopatologie a další důsledky.
 • Sdílení kazuistik.

6. Základní intervence

 • Intervence, principy a zásady práce s traumatizovaným klientem.
 • Duševní sebehygiena pracovníka a jeho zdroje.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).