registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak rozpoznat dítě se znaky CAN

On-line seminář

Variabilní symbol: 0321 496
Datum konání: 13.5.2021
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Peter Oroszy
 • Od roku 1996 vede intenzivně různé kurzy, semináře a programy osobního růstu.
 • Konzultant v oblasti lidských zdrojů. Vytváří systémy interního vzdělávání s důrazem na rozvoj potenciálu klíčových zaměstnanců.
 • Expert v oblasti sociální práce zaměřené na sexuálně zneužívané a týrané děti (CAN). Této problematice se věnuje od roku 1993.
 • Terapeut (zejména v sociálních službách - problémový klient, klienti zasažení CAN). Podílel se na práci s oběťmi násilí - v rámci Intervenčního centra Havířov i v rámci poradny, kterou zakládal.
 • V rámci primární prevence realizoval programy primární prevence pro děti v ZŠ a také pro skupinu ohrožených dětí ve spolupráci s OSPOD. 
 • Supervizor (sociální služby a OSPOD).
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0509-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:

Seminář se zaměřuje na objasnění problematiky existence dítěte v rodině, vysvětluje princip fungování rodiny jako určitého emočního schématu, který se proměňuje a nárokuje v různých etapách socializačního vývoje jednotlivých členů tohoto systému. Bližší ozřejmení různých projevů rizikového chování u rodičů ve smyslu jejich nedostatečných rodičovských kompetencí ve vztahu k dítěti potencuje komplikovaný bio-psycho-sociálně-spirituální vývoj a následné rizikové chování vede k dekompenzaci nejen na úrovni jedince, ale celé rodiny. Syndrom CAN ve smyslu vymezení pojmu, forem a druhů, základního členění a specifikace otevře účastníkům semináře ucelený pohled na tento velmi nepřiznivý jev a následný deprivační stav u dítěte. Seminář poskytne dostatečné informace pro možné posouzení syndromu CAN, možnostech řešení, prevenci nápravy v oblasti sociální péče a spolupráce v pomáhajících profesích.

 

 

 

Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s formami a projevy CAN, naučí se identifikovat příčiny a kontext vzniku CAN, seznámí se s možnostmi prevence a včasného rozpoznání tohoto sociálně patalogického jevu.

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora, účastníků, cíl semináře, očekávání, organizační záležitosti.

2. Dítě v rodině, vývoj a výchova - fyziologie a patologie

 • Rodina jako systém, vysvětlení pojmu emoční schema rodiny, separační růstové nároky a výchova v kontextu rodiny.
 • Rizikový rodiče.

3. Syndrom CAN

 • Vymezení pojmu, formy a druhy, základní členění, příklady z praxe.

4. Následky syndromu CAN

 • Posuzování, kritéria, hlavní příznaky. 

5. Systémové týrání jako zvláští forma CAN

 • Sociální práce v kontextu vyhledávání, specifikace, pomoci a prevence syndromu CAN.

6. Reakce dětí v rodině v kontextu různých forem závislostí.

 • Zejména na alkoholu, drogách a gamblerství.

7. Péče o týrané, zanedbávané a zneužívané dítě

 • Poradenství, pomoc a následná péče ve smyslu nápravy deprivace dítěte, prevence CAN.

8. Závěr - diskuse, rekapitulace, hodnocení kurzu


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).