registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o sociálních službách

On-line seminář

Variabilní symbol: 0321 493
Datum konání: 14.5.2021
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0320-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:

Tento vzdělávací program se zaměřuje na změny, které souvisejí se zákonem o sociálních službách. Přestože se jedná o základní kurz, již se předpokládá, že účastníci vzdělávání mají určité povědomí o této problematice, neboť pro svoji kvalifikaci musí znát zákon o sociálních službách. Účastníci se seznámí s dopady jednotlivých změn a v průběhu vzdělávání se lektorka zaměří více na jednotlivá témata např. posuzování stupně závislosti, kontrola využití příspěvku, smlouvy, úhrady, detence.

Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu je seznámen s dopady jednotlivých změn.

Mezi specifická témata, na která se lektorka v průběhu vzdělávání více zaměří, patří:

 • příspěvek na péči ve struktuře sociálního zabezpečení
 • kritéria základních životních potřeb pro posuzování stupně závislosti
 • vymezení schopností zvládat základní životní potřeby
 • dva instituty zvýšení příspěvku na péči
 • kontrola využití příspěvku na péči
 • příspěvek na péči v rámci EU
 • aktuální změny - náhled a teze k chystaným změnám
 • smlouvy, úhrady, inspekce                      
Program:

1. Úvod - Představení lektora, účastníků, vymezení cílů vzdělávání x očekávání účastníků.
2. Zákon o sociálních službách - dopady jednotlivých změn

Změna zákonů číslo:

 • 189/2016 Sb., 
 •   56/2017 Sb., 
 • 183/2017 Sb., 
 • 222/2017 Sb.

3. Zákonem o sociálních službách podrobněji

 • Příspěvek na péči ve struktuře sociálního zabezpečení.
 • Kritéria základních životních potřeb pro posuzování stupně závislosti.Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby.

4. Zákonem o sociálních službách podrobněji (příspěvek na péči)

 • Dva instituty zvážení příspěvku na péči. Kontrola využití příspěvku na péči.

5. Zákonem o sociálních službách podrobněji (smlouvy)

 • Smlouvy a jejich specifika (podpisy, dodatky, valorizace), kdo podepíše, co má být obsahem.
 • Úhrady, včetně praktických ukázek.

6. Zákonem o sociálních službách podrobněji (detence) - Detence v sociálních službách (vč. dosavadních zkušeností z praxe)
7. Zákon o sociálních službách - navrhované změny

 • Připravované změny:důvod změn, možné dopady, kde navrhované změny najít, proces schvalování (ve které fázi je).

8. Závěr - vyhodnocení vzdělávání


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).