registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základní poznatky k realizaci kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou

On-line seminář

Variabilní symbol: 0321 492
Datum konání: 11.5.2021
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.

Lektor vzdělávání v oblasti NRP (sociální pracovníci, OSPOD, pěstouni)

Lektor úvodních kurzů budoucích pěstounů a osvojitelů NRP, Plzeňský kraj, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Člen komise sociálně právní ochrany dětí v Plzni

Lektor a supervizor kurzů dobrovolnické organizace SADBA, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0607-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:

Základním principem je zájem dítěte. Kontakty jsou v zájmu dítěte, pokud jsou bezpečné, dítě i ostatní účastníci jsou na ně řádně připraveni, kontakty jsou průběžně vyhodnocovány a v případě potřeby je upravována jejich podoba. Kontakt je právem jak dítěte, tak rodiče (příbuzného). Zásadním hlediskem je bezpečí a zájem dítěte. je důležité rozlišit, zda dítě má setrvat v PP nebo je do budoucna reálná možnost návratu dítěte do rodiny.

Cíle kurzu:

Účastník:

 • získá základní informace k zákonnému rámci kontaktů dítěte v pěstounské péči s příbuznými;
 • získá vhled do praxe realizace kontaktů;
 • jaké jsou základní doporučení;
 • získá praktické informace týkající se realizace kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou 
Program:

1. Úvod

 • seznámení s účastníky,
 • představení lektora a účastníků,
 • očekávání,
 • cíle kurzu,

2. Zákonný rámec kontaktů dítěte v pěstounské péči s příbuznými

 • psychologický význam kontaktu pro dítě a jeho identitu;
 • možnosti realizace kontaktu dítěte s rodinou i blízkými mimo příbuzenstvo;
 • osoby přítomné při kontaktech;
 • kontraindikace k realizaci kontaktů;

3. Praxe realizace kontaktů - postupné kroky vedoucí ke kontaktu

 • doporučení k realizaci jednotlivých kroků;
 • praktická doporučení - stanovování hranic a význam jejich dodržování;
 • práce s emocemi účastníků v jednotlivých fázích realizace kontaktů;
 • práce s očekáváními dítěte;
 • vliv kontaktů na ostatní členy rodiny;
 • specifika realizace kontaktů v rámci pěstounské péče na přechodnou dobu;

4. Realizace kontaktu - modelové situace

 • kazuistiky s tématikou kontaktů dítěte v PP s rodinou;
 • diskuse nad praxí účastníků a dotazy účastníků;

5. Závěr

 • Rekapitulace, odpovědi na otázky, diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).