registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny

On-line seminář

Variabilní symbol: 0321 490
Datum konání: 7.5.2021
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2021/0131-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:

Sociální pracovníci se seznámí s principy vzniku a přetrvávání emočních zranění. Uvědomí si možné souvislosti současných psychických obtíží se starými událostmi. Rozšíří si povědomí o tom, jak lze (ne)konstruktivně zpracovat křivdu – seznámí se s pěti strategiemi, od pomsty k odpuštění. Zmapují si podstatu pocitů viny, falešných pocitů viny a sebezklamání - dozví se, jak je zpracovat a využít k osobnostnímu růstu. Uvědomí si důležitost pevných hranic v mezilidských vztazích.

Cíle kurzu:

Sociální pracovníci si rozšíří znalosti o možnostech léčby a samoléčby emočních zranění a o prevenci jejich vzniku. Naučí se zásady a principy odpuštění a smiřování. Získají vyšší sebedůvěru pro překonávání emočních zranění a pocitů viny. Zvědomní si vlastní techniky tvorby a posilování hranic v mezilidských vztazích. Vytvoří si základní rámcovou představu, jak pomoci druhým vyrovnat se s křivdou a pocity viny.  

Program:

1. Úvod

 • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2. Harmonická osobnost - soulad rozumu, emocí a těla

 • Komunikace - složky komunikace
 • Jaké bariéry komunikací brání a jak se v komunikaci s klientem projevují.
 • Duševní zdraví.
 • Teorie trojího mozku a teorie štěstí.
 • Emoční zranění, bloky, traumata.
 • Focusing.

3. Tvorba hranic ve vztazích - úvod do problematiky

 • Procesní vztah, definování hranic.
 • Prevence syndromu vyhoření, asertivita, osobní rituály, technika "Vnitřní krunýř"

4. První pomoc při emočních zraněních - úvod do problematiky

 • Pomoc sobě: strategie kontrola situace, tonglen, využití sociální podpory.
 • Pomoc druhým: aktivní naslouchání, empatický rozhovor, koučování, krizová intervence, psychoterapie.

5. Strategie zpracování křivdy - základní principy a strategie

 • Pomsta a nenávist.
 • Exprese a odžití emocí.
 • Empatie - umění a transformace díky novému úhlu pohledu.
 • Odpuštění - křesťanské a psychologické.
 • Přerámování.

6. Pocity viny - základní teze

 • Neoprávněná kritika, neoprávněný požadavek a citové vydírání - pocity viny jako následek manipulace.
 • Sebezklamání - poučení z chyb.
 • Pravé pocity viny - odpuštění sobě.

7. Závěr

 • Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).