registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných

On-line seminář

Variabilní symbol: 0321 486
Datum konání: 4.5.2021
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
 • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
 • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
 • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: A2020/0356-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:

Právo dítěte je zakotveno ve vybraných ustanoveních Úmluvy o právech dítěte, v občanském zákoníku a dalších zákonech a předpisech, z nichž vyplývá povinnost rodičů a povinnost státu chránit děti, o to víc to platí u dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných. Seminář se zaměřuje na spolupráci orgánů sociálně-právní ochrany dětí s ostatními právnickými osobami, mezi které jsou zařazeny orgány činné v trestním řízení, soudy a poskytovatelé sociálních služeb. Kurz se zaměří se i na spolupráci orgánů sociálně-právní ochrany s fyzickými osobami, to je osobami, které jsou ke spolupráci s OSPOD pověřeny. V semináři se bude prezentovat aplikace právních předpisů a metod sociální práce, na základě nichž se vyhodnocuje situace dítěte, širší rodiny i širšího sociálního prostředí dítěte a tvoří individuální plán ochrany dítěte.

 

Cíle kurzu:

Absolventi semináře získají informace o právní úpravě ochrany dětí a možnostech aplikace právní úpravy v praxi. Dále prostřednictvím
předložených kazuistik získají přehled o vhodných metodách sociální práce, používaných u dětí se syndromem CAN, tj. dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných, směřujících ke zpracování individuálního plánu ochrany dítěte, jehož součástí by měla být především sanace rodiny.

 

Program:

1. Úvod

 • Seznámení s účastníky a jejich očekávání.

2. Právní blok

 • Právní ukotvení ochrany dětí před syndromem CAN, vč. mezinárodních dokumentů.

3. Kompetence jednotlivých subjektů

 • Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí, zdravotnických zařízení, školských zařízení, orgánů činných v trestním řízení, opatrovnických soudů a pověřených osob, vzájemná spolupráce, oznamovací povinnost, sankce za neplnění oznamovací povinnosti.

4. Praktická část aplikace právních předpisů v návaznosti na kazuistiky a případové studie

 1. Řešení kazuistik a případových studií zaměřených na syndrom CAN a další závažné jevy ohrožujcí zdravý vývoj dětí.
 2. Možnosti vhodné a účelné spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s ostatními subjekty.
 3. Příklady z praxe.

5. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).