registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury

Jilemnice_online

Variabilní symbol: 0319 729
Datum konání: 20.5.2021
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. František Málek

       Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, studoval pětileté magisterské studium, obor Právo a právní věda. Již v průběhu studia absolvoval mj. praxi v advokátní kanceláři zaměřené na obchodní právo ve stavebnictví. Cenné zkušenosti získal také díky participaci na několika celostátních projektech zaměřených na právní poradenství obcím a celkové zefektivnění veřejné správy. V KVB advokátní kanceláři působí od jejího vzniku. Specializuje se na odvětví veřejného práva, zejména práva správního, z něhož lze vyzvednout problematiku stavebního práva včetně procesu územního plánování, právo energetické, právo životního prostředí a řešení odpovědnosti za správní delikty. V oblasti ústavního práva a lidských práv se podílel na úspěšných případech rozhodovaných Ústavním soudem ČR.        

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních a praktických informací potřebných pro řádný výkon správních činností na úseku stavební správy s důrazem na aktuální vývoj judikatury (především) správních soudů a na aplikační problémy spojené s posledními novelami stavebního zákona, včetně výhledů do budoucna. 

 

Program:

1. část

• Úvod k veřejnému stavebnímu právu a poslední vývoj na úseku stavebního práva, časová působnost novel
• Poslední vývoj a zásadní změny na úseku územního plánování
• Územní rozhodování (rozhodování a jiné postupy na úseku územního rozhodování a jejich potřebnost v konkrétních situacích)
• Povolování staveb (stavební povolení a jiné postupy na úseku stavebního řádu a jejich potřebnost v konkrétních situacích)
• Integrace jednotlivých řízení a postupů podle stavebního zákona (komparace jednotlivých variant integrovaných postupů)
• Užívání staveb (kolaudační souhlas a rozhodnutí, zkušební provoz, předčasné užívání, změny v užívání staveb)
 

2. část

• Dotčené orgány v procesech podle stavebního zákona
• Účastníci procesů podle stavebního zákona a uplatňování jejich práv
• Odstraňování staveb (povolení/nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, rozhodnutí a jeho výkon, náklady na odstranění stavby) a jejich dodatečné povolování
• Dohled a zvláštní pravomoci stavebního úřadu (kontrolní prohlídky stavby, neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržba stavby, vyklizení stavby a související procesní postupy), povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb
• Dotazy posluchačů, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).