registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky

On-line seminář

Variabilní symbol: 0321 468
Datum konání: 14.4.2021
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

 

 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:

Seznámení se specifickým fenoménem mezilidské komunikace, manipulativní komunikací a chováním  a s možnostmi, jak s ním ve svém profesním životě zacházet, abychom omezili jeho destruktivní působení.

Účastníci se naučí rozpoznávat nejčastěji používané manipulativní techniky a ujasní se, proč mohou být účinné a jaké jsou možnosti obrany. U technik kontramanipulace zdůrazníme vždy obě strany - jak dosáhnout správného psychického vyladění pro účinnou sebeobranu i jak účinně reagovat, co říct či jaká opatření udělat. Prostor bude věnován také výměně zkušeností, případům z praxe a dotazům.

Cíle kurzu:

Účastník získá vhled do problematiky mezilidské manipulace v komunikaci. Seznámí se s možnostmi rozpoznávání manipulativní komunikace a chování. Získá povědomí o principech, pravidlech a fázích zvládání manipulativního chování na profesionální úrovni. Získá vhled do komunikačních dovedností, jež jsou součástí konstruktivní sebeobrany, tzv. kontramanipulace.

Program:

1. Jak spolu mluvíme - běžná, profesní a manipulativní komunikace

 • Funkce komunikace - sdělení, sdílení, duševní hygiena, komunikační hry.
 • Zásady profesní komunikace. 
 • Pracovní role a její vliv na komunikaci a také na možnosti konstruktivní sebeobrany při setkání s manipulací.

2. Emoční typologie a přesvědčování

 • Nelze nekomunikovat - emoční typologie jako zdroj nechtěné verbální a zvláště neverbální manipulace v komunikaci.
 • Využití znalosti emoční typologie pro motivaci a přesvědčování. Úvod do asertivity.

3. Rozpoznávací manipulace

 • Jak rozpoznat manipulaci. Vědomá a nevědomá manipulace s lidmi.
 • Destruktivní manipulace.
 • Co manipulátor říká a co tím myslí.
 • Proč jsou manipulátoři úspěšní.

4. Nejčastější typy manipulátorů

 • Druhy manipulace - zmatení partnera na úrovni racionálního uvažování, vyvedení z emoční rovnováhy, získávání poziční převahy.
 • Různé typologie manipulativního chování.

5. Agresivní a arogantní chování

Různé příčiny agresivního a arogantního chování.

Agresivita - osobnostní charakteristika,

 • cholerický afekt,
 • úzkostná agresivita,
 • duševní hygiena,
 • pomsta, psychopatologie.

Arogance a nízká hodnota ega.

6. Jak se konstruktivně vypořádat s manipulací

 • Základních pět strategií řešení konfliktů - odstupňované řešení.
 • Techniky kontramanipulace: parafrázování, "odkrytí hry", odmítnutí neoprávněného požadavku, ignorování nekonstruktivní kritiky, protiotázky, aj.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).