registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zjišťování názoru dítěte

On-line seminář

Variabilní symbol: 0321 466
Datum konání: 13.4.2021
Čas: 8:30 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0515-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:
Cíle kurzu:

Kurz se zaměřuje na problematiku zjišťování názoru dítěte z pozice sociálního pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dítěte. Hlavním cílem kurzu je z různých úhlů pohledu zmapovat danou problematiku a zejména poskytnout účastníkům praktické dovednosti, na co se dětí konkrétně  ptát, jakým způsobem a jaké další metody lze využít.

Na úvod se kurz věnuje shrnutí možností, výhod a úskalí zjišťování názoru dítěte, zmapování zájmů a potřeb dítěte, reflexi role sociálního pracovníka a skutečnostem, které ovlivňují názor dítěte. Dále se zaměřuje na téma vývoje dítěte z hlediska vývojových potřeb či úkolů a  jeho sociálního, morálního, kognitivního vývoje a schopnosti komunikace, aby účastníci poznali, na  jaká témata je nutné s dětmi hovořit.  Podstatná část kurzu je věnována metodám zjišťování názoru dítěte. Důraz je kladen na rozhovor a aktivní tvorbu vhodných otázek. Na závěr se kurz zaměřuje na specifická témata: domácí násilí, zanedbávání, týrání a zneužívání dítěte a také situaci, kdy dítě odmítá komunikovat.

Program:

Úvod do tématu

 • Definice názoru.
 • Co ovlivňuje názor dítěte.
 • Rodina v její struktuře a dynamice, kontext rodiny jako ukazatel potřeb.

2. Vývoj dítěte

 • Jak komunikovat s dítětem přiměřeně jeho věku?
 • Vývojové potřeby, sociální, kognitivní, morální vývoj a schopnost komunikace v jednotlivých fázích vývoje.

3. Metody zjišťování názoru dítěte

Rozhovor:

 • informační versus intervenční rozhovor,
 • cíle rozhovoru,
 • umění se zeptat,
 • druhy otázek,
 • vhodné otázky,
 • techniky rozhovoru,
 • jak zjišťujeme emotivní vztah,
 • výchovné působení,
 • názory, postoje, potřeby a přání

4. Metody zjišťování názoru dítěte - ostatní metody

 • pozorování,
 • kresby,
 • plánky bytu,
 • hodnocení školy aj.

5. Metody zjišťování názoru dítěte - specifická témata

 • rozvod/rozchod rodičů,
 • syndrom zavrženého rodiče, domácí násilí,
 • zanedbávání, týrání a zneužívání dítěte,
 • když dítě odmítá komunikovat: jak dítě "rozmluvit"

6. Závěrečná kazuistika

 • Aplikace získaných znalostí a dovedností do práce s konkrétním klientem.
 • Závěr, shrnutí, diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).