registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci

On-line seminář

Variabilní symbol: 0321 448
Datum konání: 27.4.2021
Čas: 8:30 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Milena Mikulková
 • Sociální pedagog, poradce, mediátorka, koučka, lektorka se specializací na edukaci rodičů v řešení rozvodové a (po)rozvodové situace.
 • Autorka knih Hlavu vzhůru, rodiče! Hlavu vzhůru, chlap(c)i!
 • Autorka židličkové metody.
 • Autorka tří metodik z projektu Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci (Akademický ústav Karviná)
Akreditace u MPSV ČR: A2019/0559-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:

Vzhledem k vysokému počtu rodin, kde dochází či došlo k rozpadu rodičovského páru, se se situací ztráty setkává dle statistik ročně okolo 20000 nezletilých dětí. Rozvod či rozchod, resp. rozpad rodiny je na stupnici živorních událostí zařazen jako druhá položka s nejvyšší mírou stresu. Obvykle začneme péči poskytovat zasaženým dětem a  rodičům) až v době, kdy se začnou zřetelně projevovat symptomy negativních důsledků procesu. Kurz je zaměřen na proces doprovázení rodiny v (po)rozvodové situaci a s cílem minimalizaci nežádoucích dopadů na vývoj dětí a péči rodičů.

Cíle kurzu:
 • Účastník získá základní orientaci v problematice právního minima týkajícího se rodiny, rodičů a péče nezletilé děti.
 • Dokáže s klientem definovat základní oblasti žádoucí podpory pro rodiče a pro děti.
 • Bude schopen společně s klinty identifikovat jejich potřeby a cíle.
 • Využije dovednosti k posílení kompetencí rodičů k naplňování jejich rodičovské odpovědnosti.
 • Vyhodnotí a zvolí odpovídající metody práce s klientem a s dětmi.
   
Program:

1. Úvod - Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků.
2. Základní teoretická východiska

 • potřeby člověka,
 • specifické potřeby dětí v rozvodové situaci rodičů,
 • možnosti práce s klienty,
 • metody zaměřené na řešení,
 • oblasti práce s rodinou podle forem péče.

3. Práce s rodiči

 • právní minimum a naplňování potřeb dítěte,
 • fáze psychorozvodu a vliv na práci s klientem,
 • techniky práce s rodiči, přístupy zaměřené na řešení,
 • zvládání obtížných situací.

4. Práce s dětmi

 • potřeby a minimální práva dětí,
 • dovednosti komunikace s dítětem,
 • práce s příběhy,
 • hravé aktivity,
 • rozhovor,
 • zvládání obtížných situací.

5. Práce s kazuistikami

 • Kazuistiky s aplikací získaných poznatků a ověřování dovedností pro práci s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci.

6. Závěr - shrnutí, diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).