registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.

O-line seminář

Variabilní symbol: 0321 432
Datum konání: 11.2.2021
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jiří Nowák
 • Vedoucí správního odboru, Magistrát města Havířova. V rámci výkonu své činnosti vykonává metodickou činnost a projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silniční provozu na úseku zákona o silniční dopravě, pozemních komunikací, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, proti občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku, na úseku zákona o ochraně zdraví, zákona o návykových látkách, školství, zbraní a střetu zájmů. 
 • V letech 2008 - 2015 vedl metodická školení pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje na úseku dopravních přestupků, bodového hodnocení řidičů, podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 • Od roku 2014 - dosud, lektor vzdělávacího programu Správní řízení na úseku dopravních přestupků 
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:
  1. internetovou aplikaci funkční ve  internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky
  2. aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku
  3. mobilní appku na stažení pro Android i iOS,
 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a  pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 

DOPORUČUJEME: ověřit, zda máte zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 

Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je získat a upevnit základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a správních řízeních souvisejících.

Program:

1. Současná legislativa se zaměřením na aktuální změny.
2. Zákon o přestupcích

 • pojem přestupky,
 • vztah k jiným správním deliktům a trestným činům,
 • působnost zákona o přestupcích,
 • přestupky mladistvých,
 • sankce podle zákona o přestupcích a řízení o nich,
 • nové instituty tohoto zákon - narovnání, příkaz na místě a jejich specifika

3. Přestupky pro bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích - jednotlivé skutkové podstaty § 125 zákona o silničním provozu
4. Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla.
5. Příklady z praxe (používané judikáty).
6. Závěr, diskuse, výměna zkušeností.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).