registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Podpora efektivního rodičovství

On-line seminář

Variabilní symbol: 0321 416
Datum konání: 9.2.2021 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 16:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0321-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:
  1. internetovou aplikaci funkční ve  internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky
  2. aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku
  3. mobilní appku na stažení pro Android i iOS,
 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a  pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 

DOPORUČUJEME: ověřit, zda máte zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 

 

Anotace:

Kurz se věnuje tématu podpory efektivního rodičovství. Skládá se ze třech částí. První část se zaměřuje na různé podoby rodičovství a výchovy dětí. Např. Co považujeme za běžné, normální, méně běžné či patologické; jak naše vlastní výchova a zkušenosti s výchovou našich dětí ovlivňuje naši práci s klienty či co lze ještě považovat za rozšířenou normu a co již nelze tolerovat. Druhá část se věnuje možnostem podpory efektivního rodičovství. Jaké máme nástroje ovlivnění klientů a jejich vztahu k dětem či způsobu výchovy. Např. podpora komunikace mezi rodiči a dětmi, řešení konfliktních situací či motivování „nemotivovaných“ rodičů něco se situací dělat, možnosti přesvědčování a manipulace. Ve třetí části se kurz zaměřuje na práci s kazuistikami a otázky účastníků.

 

Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

Orientuje se, jaké podoby rodičovství je možné považovat za efektivní.

Zná různé metody, jak podpořit rodiče v efektivním rodičovství.

Uvědomuje si vliv vlastní zkušenosti s výchovou na svou práci.

Má nadhled, že není jediná správná výchova, a že dostatečně dobrých způsobů výchovy je mnoho.

Zná různé strategie vedoucí ke kýžené změně.

 

 

 

 

Program:

1. Úvod. (Ne)efektivní formy rodičovství

 • Poznání pestrosti toho, co je a není efektivní rodičovství, vlivu naší vlastní zkušenosti na naši práci s klienty.

2. Možnosti podpory efektivního rodičovství u klientů

 • Podpora procesu změny, podpora komunikace mezi rodiči a dětmi, řešení konfliktních situací či motivování "nemotivování" rodičů něco se situací dělat.

3. Možnosti podpory efektivního rodičovství u klientů

 • Vedení motivačního pohovoru, fáze změny, možnosti manipulace a přesvědčování.

4. Diskuse nad otázkami a kazuistikami účastníků

 • Skupinová diskuse nad případy z praxe - co se dařilo, co se nedařilo, co by se dalo udělat jinak, hraní rolí.
 • Závěr.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).