registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech

On-line seminář

Variabilní symbol: 0321 410
Datum konání: 28.1.2021
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
 • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
 • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
 • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: A2020/0369-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:
  1. internetovou aplikaci funkční ve  internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky
  2. aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku
  3. mobilní appku na stažení pro Android i iOS,
 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a  pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 

DOPORUČUJEME: ověřit, zda máte zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

Anotace:

Nejlepší zájem dítěte, slyšení dítěte, zjišťování názoru, právní význam  a jeho respektování je zakotveno především v Úmluvě o právech dítěte, Evropské úmluvě o výkonu práv dětí a promítnuté do řady zákonů a judikatury. Povinnost informovat dítě o jeho právech, včetně práva vyjádřit svůj názor přísluší především rodičům ale také institucím a orgánům uvedeným v příslušných právních předpisech. V případě, že se řeší nějaká složitá situace dítěte nebo v rodině, kde nezletilé dítě vyrůstá, může dítě samo bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte požádat o pomoc instituce uvedené v zákonech. Pokud je dítě rozumově a volně vyspělé natolik, že je schopné vyjádřit svůj názor na věc, má se na jeho názor, přání a pocity brát zřetel. Na kurzu se bude prezentovat aplikace právních předpisů a judikatury orgány sociálně-právní ochrany dětí a soudů ve vztahu ke častým situacím, které se řeší, avšak s rozdílnými přístupy, někdy i bez ohledu na nejlepší zájem dítěte.  

Cíle kurzu:

Absolventi kurzu získají informace nejen o právní úpravě slyšení a zjišťování názorů dítěte a jejich právním významu ve vztahu k respektování nejlepšího zájmu dítěte ale také o judikatuře, zejména Ústavního soudu. Dále prostřednictvím kazuistik a případových studiích budou absolventi společně diskutovat nad možnostmi zjišťování a respektování názoru dítěte v konkrétní situaci. Protože některé případové studie jsou již skončené, budou mít absolventi i možnost získat informaci, jak se soud nebo orgán sociálně právní ochrany v určité situaci zachoval a jak pracoval s názorem dítěte.

 

 

Program:

1. Úvod

 • Seznámení s účastníky a jejich očekávání.

2. Právní rámec tématu kurzu

 • Právní úprava slyšení dítěte, zjišťování názoru dítěte a jeho právního významu ve vztahu k nejlepšímu zájmu dítěte.

3. Aplikace právních předpisů a judikatury v konkrétních situacích

 • Řešení kazuistik a případových studií zaměřených na postupy soudů a orgánů sociálně-právní ochrany při rozhodování o dětech nebo řešení ohrožených dětí v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí, příklady dobré a špatné praxe.

4. Závěr semináře

 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).