registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vodní zákon

On-line seminář

Variabilní symbol: 0321 409
Datum konání: 26.1.2021
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Michal Krátký
 • Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.
 • V letech 1969 - 1977 pracoval v Hydroprojektu Praha.
 • Působil jako vedoucí oddělení výkonu státní správy ve vodním hospodářství na Středočeském krajském NV a posléze ve stejné funkci na Ministerstvu lesního a vodního hospodářství.
 • V nově založeném MŽP pracoval jako vedoucí oddělení výkonu státní správy odboru státní správy I.
 • Od roku 1992 působí ve funkci vedoucího útvaru povrchových a podzemních vod generálního ředitelství státního podniku Povodí Vltavy v Praze, kde se podílel významnou měrou na přípravě nového vodního zákona a prováděcích předpisů.
 • Vykonává rozsáhlou konzultační činnost v zemích EU.
 • Je členem výkladové komise pro vodní zákon na Ministerstvu zemědělství a spoluautorem řady publikací a článků.
 • Lektorem a předsedou zkušebním komisařem pro pracovníky vodoprávních úřadů na IVS MVČR - vodní zákon a lektorem u řady vzdělávacích organizací.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:
  1. internetovou aplikaci funkční ve  internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky
  2. aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku
  3. mobilní appku na stažení pro Android i iOS,
 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a  pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 

DOPORUČUJEME: ověřit, zda máte zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti změn v legislativě související s vodním zákonem, který nabývá účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení dnem 1. 1. 2019

Program:

1. Aktuální legislativa v oblasti vod

 • Zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.) ve znění pozdějších předpisů, prováděcí a související předpisy po novele. Výklad pojmů.
 • Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů.

2. Další předpisy k problematice vod
3. Vodní hospodářství a ochrana vod

 • základní povinnosti při nakládání s vodami
 • povolení k nakládání s vodami
 • odpadní vody a kanalizace
 • ochrana před povodňovými škodami
 • zásobování pitnou vodou

4. Plánování v oblasti vod

 • přechod od SVP k plánům oblastí povodí dle zákona o vodách

5. Principy a nástroje ochrany vod a na ni vázaných ekosystémů

 • informační nástroje v oblasti vod
 • ISVS - informační systém veřejné správy
 • HEIS - Hydroekologický informační systém

6. Organizační a institucionální uspořádání v oblasti vod v ČR

 • vodoprávní úřady
 • správy povodí
 • správa vodních toků

7. Závě, diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).