registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Včasná detekce rizikového chování dětí

On-line seminář

Variabilní symbol: 0321 407
Datum konání: 8.4.2021 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Milena Mikulková
 • Sociální pedagog, poradce, mediátorka, koučka, lektorka se specializací na edukaci rodičů v řešení rozvodové a (po)rozvodové situace.
 • Autorka knih Hlavu vzhůru, rodiče! Hlavu vzhůru, chlap(c)i!
 • Autorka židličkové metody.
 • Autorka tří metodik z projektu Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci (Akademický ústav Karviná)
Akreditace u MPSV ČR: A2019/0978-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:
  1. internetovou aplikaci funkční ve  internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky
  2. aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku
  3. mobilní appku na stažení pro Android i iOS,
 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a  pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 

DOPORUČUJEME: ověřit, zda máte zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

Anotace:

Má-li sociální pracovník k dispozici patřičnou vnímavost, dovednosti a nástroje, může včas zachytit signály, které mohou upozorňovat na problémy dítěte jak ve školní prostředí, tak v jeho rodině. Je-li vybaven odvahou, vnímavostí, zájmem, znalostmi a dovednostmi, může pomoci předejít závažným formám rizikového chování na úrovni jednotlivce i skupiny. Nezřídka může odhalit i závadové prostředí rodiny, či chování rodičů a podpořit účinnou pomoc. Rodina a škola jsou dvě základní prostředí, které formují dítě a stojí za to vytvářet společně podmínky pro jeho zdravý vývoj.

Cíle kurzu:

Účastník
- prohloubí vnímavost vůči změnám v chování, ve výkonu či postojích dítěte
- získá základní orientaci v mechanismech zvládání zátěže dítětem v různých věkových obdobích dítěte
- bude mít přehled  v obranných mechanismech při nadměrné zátěži
- zvědomí si různé projevy dítěte v počátečních stádiích rizikového chování
- bude schopen vnímat kontext a souvislosti
- získá náhled na svoji roli prvotního činitele v prevenci či řešení obtížných situací
- naučí se včas a odpovídající formou zasáhnout a řešit výskyt rizikového chování žáků
 

Program:

1. Úvod

 • Seznámení s účastníky, očekávání.

2. Teoretická východiska

 • potřeby jednotlivce, skupiny,
 • optimální fungování žáka a rodiny,
 • školní úspěšnost,
 • přesah vlivu rodinného zázemí do školního prostředí,
 • dynamika vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky a mezi rodinou a školou,
 • osobnost pedagoga, styl vedení a nastavení pravidel soužití.

3. Důvody, průběh a cíle včasné detekce

 • cíle nesprávného chování,
 • rizikové chování - oblasti, dopady,
 • formy počátečních signálů dysfunkčních scénářů,
 • kontext včasné detekce: dítě a škola (třída), dítě a učitel, dítě a učivo, dítě a rodina, dítě a volný čas

4. Metody, nástroje a techniky včasné detekce rizikového chování

 • Mapování situace ve škole (třídě), tendencím, norem - metody, techniky.
 • Mapování vztahů ve třídě - sociometrie.
 • Pozorování, rozhovor, FACH - funkční analýza chování.
 • Aktivity.
 • Dokumentace zjištění. 

5. Další postup pro zachycení signálů rizikového chování

 • komunikace s dítětem,
 • s vyučujícími,
 • s rodiči,
 • práce s jednotlivce,
 • se třídou,
 • následná péče,
 • třídnické hodiny,
 • preventivní programy,
 • intervenční programy,
 • interní školní odborná péče,
 • externí odborná péče.

6. Závěr

 • Diskuse, odpovědi na dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).