registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče

Variabilní symbol: 0821009
Datum konání: 30.3.2021
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: ON_LINE (MS Teams)
, On-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.

Lektor vzdělávání v oblasti NRP (sociální pracovníci, OSPOD, pěstouni)

Lektor úvodních kurzů budoucích pěstounů a osvojitelů NRP, Plzeňský kraj, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Člen komise sociálně právní ochrany dětí v Plzni

Lektor a supervizor kurzů dobrovolnické organizace SADBA, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0605/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Tento kurz zprostředkovává různé pohledy na psychologické aspekty tak citlivých témat jako je adopce a pěstounská péče. Zabývá se nejen motivací žadatelů o pěstounskou péči, ale i rozdíly v postavení osvojitele a pěstouna. Dalším hlediskem, které je třeba vzít v úvahu je i tzv. citová vazba a její případné poruchy. Dalším dílem skládačky, která tvoří tento kurz je i "identita" dítěte v náhradní rodinné péči. Posledním ale zároveň velkým tématem je truchlení a ztráta v náhradních rodinách. 

Cíle kurzu:

Tento kurz zprostředkovává různé pohledy na psychologické aspekty tak citlivých témat jako je adopce a pěstounská péče. Zabývá se nejen motivací žadatelů o pěstounskou péči, ale i rozdíly v postavení osvojitele a pěstouna. Dalším hlediskem, které je třeba vzít v úvahu je i tzv. citová vazba a její případné poruchy. Dalším dílem skládačky, která tvoří tento kurz je i "identita" dítěte v náhradní rodinné péči. Posledním ale zároveň velkým tématem je truchlení a ztráta v náhradních rodinách.       

Program:

1. Úvod do problematiky adopce a pěstounské péče

 • Motivace žadatelů o PP a adpci.
 • Srovnání role osvojitele, pěstouna a pěstouna na přechodnou dobu.

2. Problematika citové vazby

 • Poruchy citové vazby.
 • Poruchy citové vazby a jejich projevy.
 • Specifika dětí s poruchou citové vazby.
 • Náprava poruch citové vazby.

3. Identita dítěte v NRP

 • Biologická rodina a její význam pro dítě.
 • Problematika vztahů mezi vlastními a přijatými dětmi.
 • Realizace kontaktů dítěte s biologickou rodinou.

4. Nejčastější úskalí rodin pěstounů a osvojitelů

 • Truchlení a ztráta u dětí v náhradních rodinách.
 • Zkušenosti s ukončením pěstounské péče v případě vážných výchovných problémů.
 • Diskuse nad zkušenostmi účastníků.

5. Závěr

 • Diskuse, odpovědi a dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).