registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy

Variabilní symbol: 1521002
Datum konání: 21.10.2021
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jan Schwaller

Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie - archivnictví a pomocné vědy historické. Působil nejprve jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze pracoval jako odborný asistent v Archivu národního muzea a v současnosti je vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Věnuje se předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi. 

Na téma archivnictví a spisové služby publikuje a přednáší

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem kurzu je představit archivy jako organizace, které jsou součástí veřejné správy a kromě své primární činnosti archivování, které je definováno jako obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součásti národního kulturního dědictví a plnící funkce správní, informační, vědecké a kulturní, je zaměřit se zejména na významnou metodickou funkci archivů v souvislosti s výkonem předarchivní péče, spisové služby.

 

Program:

1. Úvod do problematiky.

 1. Archivní legislativa - vývoj
 2. MV ČR, síť veřejných archivů - metodická pomoc i kontrolní orgán. 
 3. Archivy, knihovny a muzea

2. Podrobný rozbor.

 • Základní pojmy
 • Archiválie
 • Rozdělení původců
 • Využívání archiválií
 • Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartačním řízení
 • Evidence archiválií
 • Digitální archiválie
 • Ochrana archiválií
 • Nahlížení do archiválií

3. Soustava archivů a výkon veřejné správy na úseku archivnictví a výkonu spisové služby

 • Působnost MV ČR
 • Národní archiv
 • Státní oblastní archivy
 • Další správní úřady na úseku archivnictví a spisové služby
 • Specializované archivy
 • Bezpečnostní archivy
 • Archivy územních samosprávných celků
 • Soukromé archivy
 • Akreditace archivů

4. Archivy a spisová služba.

 • Metodická pomoc při výkonu spisové služby
 • Spisová rozluka
 • Kontrola výkonu spisové služby
 • Správní delikty

Závěr.

 • Informační zdroje
 • Diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).