registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou

Variabilní symbol: 1220082
Datum konání: 30.3.2021
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, PhD.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0251-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář je zaměřen na kontakt s lidmi s duševním onemocněním. Postupně budou popsány jednotlivé kategorie duševních poruch, jejich projevy a rozlišení jejich závažnosti. U každé kategorie onemocnění bude věnována pozornost dovednostem v komunikaci a zacházení s lidmi takto nemocnými, jejich motivaci ke spoluráci a možnostem podpory těchto klientů ze strany sociálního pracovníka

 

Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí se základními kategoriemi duševních poruch, naučí se rozlišovat v jejich projevech a závažnosti. Seznámí se s vhodným přístupem v komunikaci, motivaci a podpoře klientů s různými druhy duševních onemocnění. Budou poučeni v oblasti zacházení s klientem v aktuním stavu, kompenzovaném stavu, s jednání s agresivním klientem. Celkově se zvýší jejich kompetence v jednání s lidmi s duševními potížemi.

 

Program:

1. Úvod, zahájení semináře

 • představení lektora a účastníků,
 • vyjasnění cílů kurzu a očekávání účastníků od kurzu,

2. Úvod do pravidel komunikace, práce s agresí

 • Obecný úvod do problematiky komunikace s duševně nemocným člověkem, edukace o vhodném přístupu k akresivnímu klientovi.

3. Rozdělení duševních poruch

 • Poučení o základním rozdělení duševních poruch dle mezinárodní klasifikace nemoci, vysvětlení základní symptomatologie.

4. Demence organické poruchy

 • Seznámení s problematikou organických poruch (druhy demencí, organický psychosyndrom), komunikace s klienty s demencí, také edukace o projevech, léčbě.

5. Poruchy způsobené návykovými látkami

 • Přiblížení problematiky závislostí (alkoholové a drogové závislosti), možnosti komunikace a podpory závislých a problematických užívajících.

6. Schizofrenie a další psychózy

 • Seznámení s problematikou schizofrenie a psychóz, příčiny, projevy, vývoj, případné ohrožení, léčba, komunikace s klienty s psychózou.

 

 

7. Deprese, mánie (poruchy nálady)

 • Poučení o jednotce poruch nálad, edukace o projevech, léčbě, zacházení a komunikaci s takovým klientem

8. Neurózy a další úzkostné poruchy

 • Seznámení s fobiemi, panickými atakami, obsedantně-kompultivní poruchou, stresovými poruchami, komunikace s těmito klienta, s projevy, léčbou těchto potíží.

9. Poruchy osobnosti (dříve psychopatie)

 • Rozdělení poruch osobnosti a komunikace s klienty jednotlivých typů těchto poruch.

10. Kazauistiky, uzavření kurzu.

 • Kazuistiky, diskuse, závěrečné dotazy účastníků kurzu ze své praxe.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).