registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury

Variabilní symbol: 1020100
Datum konání: 26.8.2021 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. František Málek

 Mgr. František Málek je advokátem a lektorem zaměřujícím se zejména na oblast stavebního práva a funkčně související regulaci v rámci práva veřejného (mj. práva životního prostředí, práva energetického či v oblasti deliktní odpovědnosti) i soukromého. V minulosti participoval rovněž na několika celostátních projektech Svazu měst a obcí ČR zaměřených na právní analytiku, zefektivnění veřejné správy i specializované poradenství územním samosprávným celkům. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity.       

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních a praktických informací potřebných pro řádný výkon správních činností na úseku stavební správy s důrazem na aktuální vývoj judikatury (především) správních soudů a na aplikační problémy spojené s posledními novelami stavebního zákona, včetně výhledů do budoucna. 

 

Program:

1. část

• Úvod k veřejnému stavebnímu právu a poslední vývoj na úseku stavebního práva, časová působnost novel
Poslední vývoj a zásadní změny na úseku územního plánování
Územní rozhodování (rozhodování a jiné postupy na úseku územního rozhodování a jejich potřebnost v konkrétních situacích)
Povolování staveb (stavební povolení a jiné postupy na úseku stavebního řádu a jejich potřebnost v konkrétních situacích)
Integrace jednotlivých řízení a postupů podle stavebního zákona (komparace jednotlivých variant integrovaných postupů)
Užívání staveb (kolaudační souhlas a rozhodnutí, zkušební provoz, předčasné užívání, změny v užívání staveb)

2. část

Dotčené orgány v procesech podle stavebního zákona, účastníci procesů podle stavebního zákona a uplatňování jejich práv
Odstraňování staveb (povolení/nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, rozhodnutí a jeho výkon, náklady na odstranění stavby) a jejich dodatečné povolování
Dohled a zvláštní pravomoci stavebního úřadu (kontrolní prohlídky stavby, neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržba stavby, vyklizení stavby a související procesní postupy), povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).