registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Individuální plánování průběhu sociální služby

NOVINKA

Variabilní symbol: 1020081
Datum konání: 20.8.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Bc. Barbora Cigánková, DiS.
 • Pracuje jako koordinátorka Centra materiální pomoci v rámci sociálních služeb Charity Olomouc.
 • Působila v Arcidiecézní charitě Olomouc jako vedoucí projektového oddělení a metodik sociálních služeb.
 • Absolvovala dlouhodobý kurz se zaměřením na zavádění standardů kvality do praxe.
 • Charita pro budoucnost - vzdělávací projekt zaměřený na zvyšování kvality sociálních služeb prostřednictvím zavádění standardů kvality do praxe a podporu kompetencí metodiků a jejich schopnosti vést tým pracovníků při uplatnění standardů kvality v praxi.
 • Kurz QMS798 - Sebehodnocení podle modelu EFQM - zaměřený na metody a techniky sebehodnocení podle modelu EFQM a jeho možnosti využití při hodnocení kvality sociálních služeb a možnosti podpory při implementaci standardů kvality sociálních služeb.
Akreditace u MPSV ČR: A2020/0070-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolvent kurzu se seznámí s procesem individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby založené na specifických potřebách jednotlivých klientů. Bude umět vysvětlit základní pojmy z oblasti individuálního plánování a správně zvolit metody a techniky sociální práce k nastavení individualizovaného poskytování sociální služby, vést dokumentaci s tím spojenou a nastavit cíl spolupráce, který bude odpovídat potřebám a možnostem klienta.

Program:

1. Úvod. Legislativní rámec

Základní seznámení s lektorem, představení účastníků kurzu. Organizace kurzu, podmínky zakončení kurzu.

Definice pojmů dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

2. Individuální plánování

Účel individuálního plánu, jednotlivé typy individuálního plánu, fáze plánování a způsob jeho změny:

 • obecné principy, účel plánu, posouzení životní situace,
 • krátkodobý, dlouhodobý individuální plán,
 • posouzení  vyhodnocení potřeb dítěte, tvorba plánu, realizace plánu, hodnocení plánu, kontrola,
 • živý dokument reagující na změny.

3. Nastavení cíle spolupráce

Posouzení a vyhodnocení potřeb klienta, nastavení cíle spolupráce s ohledem na jeho potřeby a možnosti:

 • souvislost mezi výstupy z mapování životní situace klienta a nastavením cíle spolupráce,
 • zohlednění potřeb klienta, jeho zdrojů a možností.

4. Role klíčového pracovníka. Závěr kurzu

Role klíčového pracovníka, jeho kompetence, povinnosti a nastavení systému spolupráce.

Shrnutí kurzu.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).