registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření)

On-line seminář

Variabilní symbol: 1520038
Datum konání: 26.3.2021
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS Teams
, On-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Dana Potužníková, Ph.D.
 • Lektorka má 25 let praxe v hygienické službě
 • Lektoruje řadu specializačních seminářů v oboru Hygiena a epidemilogie, ochrana a podpora veřejného zdraví. Je odborným garantem inovačních kurzů pro odborné pracovníky KHS ZÚ se zaměřením na měření a hodnocení hluku.
 • Je autokou řady přehledových článků a současně autorkou nebo spoluautorkou příspěvků ve sbornících. Publikuje v neimpaktovaných časopisech.
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-563/2018 AK/VE-316/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.     internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.     aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků aktuální informace k oblasti aplikace nových zákonných nástrojů na ochranu ovzduší a protihluková opatření.

Program:

1. Základy akustiky

 • Veličiny používané v ochraně zdraví před hlukem

2. Vliv hluku na zdraví

 • Obtěžování
 • Kardiovaskulární choroby

3. Legislativa

 • § 77 zákona 250/2000 Sb. - umisťování staveb
 • Stará hluková zátěž
 • Odborné doporučení MZ pro regulaci veřejné produkce hudby 

4. Měření hodnocení hluku

 • Metodický návod MZ ČR
 • ČSN 73 0532

5. Intervence

 • 5 typů intervencí a protihluková opatření
 • Strategické hlukové mapy
 • Výpočtové metody

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).