registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě

Variabilní symbol: 1020049
Datum konání: 2.7.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-89/2015 AK/VE-64/2015
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem semináře je umožnit účastníkům získat znalosti v oblasti účinné profesní komunikace s klienty, a to v emočně náročnějších situacích. Umožní jim seznámit se s tím, co nabízí asertivní komunikační styl pro praxi. Důraz bude kladen na rozbor a řešení situací vycházejících z praxe účastníků -  odmítnutí neoprávněného požadavku, vytknutí chyby a požádání o nápravu, empatické sdělení negativní zprávy, zvládnutí rozzlobeného klienta aj.

Dílčí cíle:

 • seznámit se s oblastmi a technikami asertivity;
 • získat povědomí o svých silných stránkách a rozvojových potřebách v oblasti asertivních dovedností;
 • naučit se, na řešení modelových situací vycházejících z praxe účastníků, adekvátní reakci v zátěžových situacích.
Program:
 • Asertivita a řízená empatie – základ profesní komunikace
 • Agresivita, pasivita a manipulace jako každodenní součást mezilidské komunikace – jak na ně reagovat a jak se jim vyhnout ve vlastním chování
 • Verbální a neverbální sdělování
 • Ovládnutí vlastních emocí a posílení sebevědomí
 • Klasické asertivní techniky
 • Test: Které techniky bych měl trénovat já a proč?
 • Asertivita  a typické situace pro její použití: odmítnutí neoprávněného požadavku, vytknutí chyby a požádání o nápravu, empatické sdělení negativní zprávy a zvládnutí rozzlobeného klienta
 • Řešení konkrétních situací vycházející z praxe účastníků

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).