registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Aktuální problémy uplatňování DPH se zaměřením na obce a neziskové organizace

Variabilní symbol: 1020021
Datum konání: 3.3.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Václav Benda

Do roku 2004 školil pracovníky územních finančních orgánů v oblasti DPH. V současné době se specializuje na vzdělávání v oblasti DPH pro vzdělávací agentury, firmy a profesní sdružení např. Komoru daňových poradců, Komoru auditorů, Svaz účetních.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-21/2018 AK/VE-16/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti uplatňování DPH se zaměřením na obce a neziskové organizace.

Program:

1. Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH.
2. Vymezení podmínek, za nichž jsou neziskové organizace v roce 2020 osobami povinnými k dani.
3. Vymezení obratu pro účely DPH u neziskových organizací a podmínky pro jejich registrace plátce nebo identifikované osoby v roce 2020.
4. Základní pravidla pro uplatňování daně na výstupu u činností, které jsou ekonomickou činností, včetně stanovení vzniku povinnosti přiznat daň, základu a sazeb daně.
5. Aktuální problémy při vystavování daňových dokladů a návaznosti na kontrolní hlášení a elektronickou evidenci tržeb.
6. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně.
7. Pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně u obcí a neziskových organizací.
8. Zvláštní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění.
9. Aktuální problémy v oblasti správy DPH (vymezení nespolehlivých plátců a nespolehlivých osob).
10. Ručení příjemce zdanitelného plnění.
11. Aktuální problémy při zpracování kontrolního hlášení.
12. Závěr, diskuse.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).