registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o sociálních službách - zaměření na nařízení EU o ochraně osobních údajů

Variabilní symbol: 1019071
Datum konání: 27.6.2019
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, oboru speciální pedagogika. Má bohaté zkušenosti ze své mnohaleté praxe u poskytovatelů sociálních služeb a v sociálně právní ochraně dětí.  Věnuje se oblasti dobrovolnictví a působí v rámci procesu implementace zákona o sociálních službách.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0556-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Program je zaměřen na změny, které souvisejí s implementací nového "Nařízení GDPR" (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/US (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) včetně vysvětlení souladu s "Adaptačním zákonem" a souladu se zákonem o sociálních službách. Přestože se jedná o základní kurz, předpokládá se, že účastníci vzdělávání mají povědomí o této problematice.

Cíle kurzu:

Absolvent je seznámen s do=pady jednotlivých změn a to především na soulad zákona o sociálních službách a zákona o ochraně osobních údajů (adaptačním zákonem) s Nařízením - GDPR a zpracováním osobních údajů podle výše uvedených zákonů a nařízení. Účastníci se také seznámí s novým nařízením, které je důležité pro zpracování osobních údajů jednotlivých klientů. 

Program:

1. Úvod

Představení lektora a účastníků, seznámení s obsahem a vymezení cílů vzdělávání.

2. Stručné zopakování již stávajících zákonů souvisejících s GDPR

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (terminologie)
 • Adaptační zákon
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních služýbách - §100 a §100a

3. Seznámení s novými přístupy a novou terminologií, zásadami a právními důvody obecného nařízení

 • Přístup založený na riziku a nové instituty
 • Subjekt údajů
 • Pověřenec
 • Zpracovatel
 • Správce

4. Terminologie se zaměřením na citlivé údaje jako zvláštní kategorie údajů a soulad se zákonem o socfiálních službách

 • Zvláštní kategorie osobních údajů např. osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém povodu, politických názorech, náboženském vyznání, sexuální orientaci fyzické osoby, genetické a beometrické údaje.
 • Možnosti zpracování zvláštní kategorie osobních údajů v oblasti sociální práce a sociálních služeb.

5. Práva a povinnosti subjektu údajů (správce, zpracovatel).

 • Povinnosti subjektu, který zpracovává osobní údaje - správce osobních údajů (včetně uvedení dalších termínů).
 • Souhlas se zpracovábním osobních údajů, odvolatelnost souhlasu, odlišitelnost souhlasu.

 

6. Zabezpečení osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • Jak zabezpečit osobní údaje, jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů - jako nových nástrojů ochrany osobních údajů, které zavádí obecné naření (GDPR) k datu své účinnosti.
 • Kdo jej jmenuje a jaké musí splnit podmínky.

7. Sankce apokuty podle obecného nařízení

 • Podmínky pro ukládání pokut a jejich výše.
 • Polehčující okolnosti.

8. Závěr, vyhodnocení

 • Diskuse, výměna zkušeností, odpovědi na dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).