registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

EXISTENCIÁLNÍ SELF MANAGEMENT - 2denní workshop

Seberozvojový workshop vycházející z principů EXISTENCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE

Variabilní symbol: 0318 047
Datum konání: 15.11.2018 - 16.11.2018 ZRUŠENO
Čas: 10.00 do 14.00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Pardubice - Hotel Staré časy
Havlíčkova 1080, 530 02 Pardubice - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Rostislav Honus

Lektor se zabývá rozvojem a koučováním lidí, se zaměřením na otázky hodnot a smyslu v organizacích a v profesním životě, management, psychologii a sociologii organizací, systémy řízení lidských zdrojů a kulturu organizací, existenciální filozofií a psychologií.

Je spolutvůrcem projektů Benchmarkingová iniciativa 2005, Benchmarking sociálních služeb a Úřad s úsměvem.

Realizoval řadu personálních auditů a projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, implementaci systému řízení lidských zdrojů a zákaznickou orientaci.

Absolvoval sebezkušenostní logoterapeutický výcvik, výcvik integrativního koučování a program IIC pro supervizory.

Působí jako kouč a supervizor v sociálních službách. Je poradcem organizace Bílý kruh bezpečí a  autorizovaným poradcem pro pozůstalé. Zabývá se také muzikoterapií ve spojení s aktivní imaginací.

Akreditace: Neakreditováno
Cena kurzu: 3509,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

Nejspíš je to smysl lidského života. Stát se tím, kým můžeme být. Těšit se ze života v rovnováze, dělat práci, která nás naplňuje, věnovat energii věcem, které nám dávají smysl, zaměřit se na to, co je důležité. Mít kolem sebe lidi, které máme rádi a vytvářet takové vztahy, kdy druzí mají rádi nás. Umět se vypořádat s těžkými a náročnými zkouškami, před něž nás život, osud nebo náhoda postaví. Mít o čem snít a prožívat pocit životního naplnění a štěstí.

Smyslem workshopu je zprostředkovat vám sebepoznávací techniky a cvičení, které Vám mohou pomoci strukturovaně přemýšlet o důležitých aspektech vašeho bytí. O důležitých otázkách vašeho jedinečného a neopakovatelného života. Přemýšlet o tom, jak poznat a realizovat potenciál, kterým disponujete. Nikdo jiný na světě nemá stejný jako je ten váš.

Jako pomůcku k tomu obdržíte komplexní pracovní sešit (v rozsahu 70 stran) s průvodními texty, cvičeními, technikami a prostorem pro osobní poznámky založený na zkušenostech lektora s  rozvojem a koučováním lidí, kulturou, psychologií a sociologií organizací za posledních 10 let.

Workshop přizpůsobujeme očekáváním účastníků. Naší prioritou je vytvořit bezpečné a pohodové prostředí. Děláme maximum pro to, aby pro Vás setkání bylo užitečné. Nemusíte se obávat ohrožujícího "odhalování se" před ostatními, pokud Vám to bude nepříjemné.

Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem workshopu je poskytnout účastníkům strukturovanou zkušenost a příležitost k zamyšlení nad vlastní profesní rolí, vztahy, rovnováhou, profesními i životními cíli a prioritami.

Účastníci se seznámí s technikami, které mohou následně využívat v osobním i profesním životě (odolnost proti zátěži, řízení času s ohledem na smysluplné priority, vyvážení pracovního a osobního života, prevence vyhoření, sebeřízení, práce s intuicí a vnitřní motivací při rozhodování, vytváření pozitivních vztahů v týmu, s klienty, zákazníky apod.).

Program:

1. den 10.00 - 17.30

Úvod, očekávání – práce s projektivními kartami

Tajemství rovnováhy

 • Životní a pracovní kolo rovnováhy
 • Rovnováha osobního a pracovního života

Vůle ke smyslu

 • Praktické principy existenciální psychologie V. Frankla a I. Yaloma
 • V čem mohou být existenciální pravdy užitečné

Smysluplná práce

 • Kam se ztratil člověk?
 • 4 kvadranty
 • Technika k tématu „Smysl a profesní život“

Čára života a odložení rolí - zážitkové cvičení k prioritám a plánům

Láska a vztahy

 • Gradient vztahů s lidmi, koníčky a institucemi - technika
 • Čára profesního života - zážitkové cvičení
 • Gradient pracovních vztahů s lidmi - technika
 • Gradient vztahů s klienty, zákazníky, dodavateli, stakeholdry – technika

 

2. den 8.00 - 14.00

Reflexe prvního dne

Jak zvládat smutek, prohry, utrpení a pocity viny

 • Život je funkcí očekávání
 • Postoj a svoboda volby
 • Minulost, pocity viny a odpuštění
 • Tipy, rady, techniky

Budoucnost, naděje a štěstí

 • Život není fér
 • Mám štěstí
 • Bytí tady a teď
 • Jako poprvé, jako naposledy a technika tří kontrolek
 • Tipy, rady, techniky

Moc podvědomí, tajemství motivace a relaxace – zážitková imaginace, moc zvuků a hudby

 • Tvořivá imaginace
 • Sny, touhy, představy, přání a imaginace
 • Síla intuice a jak ji efektivně využít
 • Projektivní techniky – jak je můžeme využít?

Reflexe workshopu – projektivní karty, diskuze, zpětná vazba

 

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).