Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základní poznatky ke kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou

HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE (i v ON-LINE)

Variabilní symbol: 5124048
Datum konání: 14.6.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.

Lektor vzdělávání v oblasti NRP (sociální pracovníci, OSPOD, pěstouni)

Lektor úvodních kurzů budoucích pěstounů a osvojitelů NRP, Plzeňský kraj, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Člen komise sociálně právní ochrany dětí v Plzni

Lektor a supervizor kurzů dobrovolnické organizace SADBA, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1098-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE:

V případě, že se nemůžete zúčastnit kurzu prezenčně, je možné se přihlásit ke školení s poznámkou "on-line" a v den konání vše sledovat z pohodlí své kanceláře.

Anotace:
Cílem semináře je získání a prohloubení základních znalostí z oboru psychologie pro posouzení situací spojených s rozhodováním o vhodnosti a nejlepších postupech při realizaci kontaktů dítěte v NRP s jeho biologickými příbuznými. Základem je vývojově vztahový model vycházející z teorií attachmentu, mentalizace, vývojové psychopatologie a jejich integrace s poznatky neuropsychologie. Základní model je názorným způsobem představen v hlavních teoretických principech a ihned aplikován na obvyklé situace z praxe, které jsou posuzované se zaměřením na pravděpodobné dopady na psychosociální vývoj dítěte. Forma kurzu upřednostňuje interakci mezi lektorem a účastníky, i mezi účastníky navzájem, vytváří prostor pro sdílení zkušeností, diskusi a dotazy. Důležitým cílem je podpora integrace osobních a profesních zkušeností s teoretickými poznatky. Všechny odborné informace jsou aplikované na praktické postupy a ilustrované kazuistikami.
 
 
Obsah programu na osvědčení: vývojově vztahový model, prožívání dítěte, práce s dospělými, sdílení zkušeností, kazuistiky
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Účastníci se seznámí s vývojově vztahovým modelem shrnujícím psychologické poznatky umožňující lepší porozumění situace dítěte, které se
setkává s biologickým rodičem.
- Osvojí si základní principy nutné pro posuzování řešení obtížných situací spojených s kontaktem dítěte v NRP s biologickým rodičem.
- Seznámí se s aplikacemi.
- Budou mít příležitost prohloubit integraci osobní a profesní zkušenosti, nových teoretických poznatků a metodických vodítek.
- V kontaktu a dialogu s ostatními účastníky upevní svou profesní identitu.
Program:

1. Úvodní část

  • Seznámení s účastníky, očekávání a cíle kurzu.
  • Význam třech zdrojů informací pro profesní růst v pomáhajících profesích.
  • Sebezkušenostní část: vlastní zkušenost odloučení a kontaktu s rodiči.
  • Reflexe a shrnutí hlavních bodů uvědomění o kontaktu dítěte s rodičem.

2. Vývojově vztahový model

  • Vývojově vztahový model podmínek zdravého vývoje dítěte jako referenční rámec pro hodnocení vhodnosti kontaktů s biologickým rodičem.

3. Prožívání dítěte

  • Perspektiva dítěte v prožívání svého místa v náhradní rodině a vztahu s biologickou rodinou. Aplikace vývojově vztahového modelu na nejčastější situace v nichž kontakt probíhá.

4. Práce s dospělými

  • Pozice pěstounů a biologických rodičů ve vztahu k NRP. Logika jejich rolí ve vývojově vztahovém modelu. Práce s dospělými jako základ vytváření příznivých podmínek pro dítě.

5. Závěr

  • Shrnutí: hlavní principy doprovázení kontaktu dítěte s biologickým rodičem.
  • Zpětná vazby účastníků, diskuse.